Statenvragen 'Dolle drugsweek' in Noord-Brabant

Geacht college,

Op dit moment is een tsunami van drugsdumpingen gaande in Brabant, media spreken al van een 'dolle drugsweek'.[1] Deze tsunami is ontstaan doordat GS heeft jarenlang heeft weggekeken en elk PVV-voorstel voor meer toezicht en handhaving in het buitengebied heeft weggewuifd. De situatie is zo ver uit de hand gelopen dat zelfs bij provinciale paradepaardjes als het voormalig klooster op landgoed Haarendael – dat ooit op de verkenningenlijst van grootschalige cultuurhistorische erfgoedcomplexen van de provincie stond[2] – drugslabs worden aangetroffen.[3] De PVV eist daarom nu eindelijk echte maatregelen van de provincie.

Daarom de volgende vragen:

1. Kan GS begrijpen dat er bij de PVV inmiddels grote verbazing heerst over het wegkijken van GS bij de problemen met (drugs)dumpingen in het buitengebied in Brabant? Zo nee, waarom niet?
2. Wat moet er nog meer gebeuren voordat GS zorg gaat dragen voor meer toezicht en handhaving in het buitengebied?
3. Schaamt GS zich niet voor haar beleid m.b.t. het tegengaan drugscriminaliteit in het buitengebied nu zelfs bij provinciale paradepaardjes als Haarendael drugslabs worden aangetroffen? Zo nee, waarom niet?
4. Welke concrete acties heeft GS inmiddels ondernomen richting de politie om betere handhaving in het buitengebied te bepleiten?
5. Heeft GS voldoende druk op de bestuurlijke partners uitgeoefend ten aanzien van de aanpak van drugscriminaliteit in het buitengebied, aangezien in de nieuwe Regionale Veiligheidsplannen (zowel in West- als in Oost-Brabant)[4][5] géén specifieke ambitie is verwoord ten aanzien van het buitengebied?
6. Is GS bereid om direct te stoppen met ‘een dumper is een stumper’ en te starten met het nemen van échte maatregelen om deze tsunami van drugsdumpingen te stoppen? Zo nee, waarom niet?
7. Is GS bereid om nu serieus te gaan luisteren naar de mensen in het veld en werk te gaan maken van de maatregelen die worden voorgesteld, zoals extra surveillance en cameratoezicht?[6] 

Namens de PVV Noord-Brabant,

Maikel Boon

[1] https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/2865041/Dolle-drugsweek-met-ongelukken-milieuvervuiling-en-brandstichting-ANALYSE 

[2] https://www.brabant.nl/politiek-en-bestuur/provinciale-staten/vergaderingen-ps/ps/20130517/download?qvi=43908 

[3] https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/2863913/Vrachtwagen-vol-drugs-leidt-naar-drugslab-in-voormalig-klooster 

[4] https://www.bergeijk.nl/document.php?m=67&fileid=112621&f=f5df6c3616934622fb0a84c0d59a2ad9&attachment=0&c=180028 

[5] https://www.bergenopzoom.nl/bis/Beeldvorming_I/2018/Beeldvorming_1_d_d_23_augustus_2018/Be_diging_duo_burgerleden/b/RMD18_0018_Consultatie_Raad_Regionaal_Beleidsplan_Politie_Eenheid_Zeeland_West_Brabant/bijlage_1_Het_concept_regionaal_Beleidsplan.org 

[6] https://www.bndestem.nl/bergen-op-zoom/cameratoezicht-en-extra-surveillance-gevraagd-na-drugsdumping-buitengebied-bergen-op-zoom~ac720e31d/