Statenvragen PVV Noord-Brabant over 2 miljard euro over voor infrastructurele projecten

Geacht college,

In de Telegraaf stond dat minister Van Nieuwenhuizen 2 miljard euro over heeft “wegens gebrek aan concrete plannen”[1]. De PVV heeft hierover de volgende vragen:

1. Bent u het met de PVV eens dat die 2 miljard uitstekend besteed kunnen worden aan concrete plannen in Noord-Brabant? Zo nee, waarom niet?
2. Bent u het met de PVV eens dat de in het bericht genoemde studie naar de verbreding van de A2 tussen Deil en ’s Hertogenbosch helemaal niet zo moeilijk is, namelijk gewoon 2x 4 rijbanen aanleggen en bent u bereid daarop in te zetten bij de minister? Zo nee, waarom niet?
3. Deelt u de mening van de PVV dat sommige wegaanpassingen heel snel (geen nieuwe kunstwerken en nauwelijks extra asfalt nodig) doorgevoerd kunnen worden, zoals de verbreding van de A58 tussen Tilburg en Breda en de aanleg van een spitsstrook tussen de knooppunten Bankhoef en Paalgraven op de A50? Zo ja, gaat het college dan daarmee direct aan de slag met de minister? Zo nee, waarom niet?
4. De PVV heeft een verlanglijstje aangaande rijkswegen opgesteld in volgorde van wat volgens ons de hoogste prioriteit heeft. Kunt u aangeven per genoemd traject of u de prioriteit van (versnelling of nieuwe) aanpak met ons deelt en welke u voorlegt aan de minister om de 2 miljard euro zo nuttig mogelijk te besteden?
(KNP = knooppunt)

1 Voltooiing Ruit Eindhoven met 2x 2 rijbanen, Randweg-west 3e rijbaan
2 Verbreding A58 Galder – KNP Batadorp, inclusief 2x 3 volwaardige rijstroken tussen Tilburg en Breda
3 Verbreding A2 ’s Hertogenbosch – KNP Deil
4 Volledig verkeerslichtenvrij KNP Hooipolder, verbreding A27, brug Gorinchem
5 Spitsstrook A50 KNP Paalgraven - KNP Bankhoef
6 Aanpak A16 rond Moerdijk
7 Verbreding A67 KNP Leenderheide – KNP Zaarderheiken
8 Verkeerslichtenvrij maken N65
9 Verbreding A2 KNP Leenderheide – Weert
10 Verbreding A59 Waalwijk – KNP Empel – Oss
11 Verbreding A58 Etten-Leur – Breda
12 Spitsstrook A67 aansluiting nieuwe N69 – KNP De Hogt
13 Verbreding A4 t.h.v. Bergen op Zoom
14 Verbreding A50 Veghel - Eerde

Namens de PVV Noord-Brabant
Harry van den Berg

[1] https://www.nrc.nl/nieuws/2018/10/31/te-weinig-plannen-2-miljard-euro-voor-nieuwe-wegen-en-spoor-wordt-niet-uitgegeven-a2753441 

 

Beantwoording: pdf2_miljard_infrastructurele_projecten_beantwoording_dd_20-11-2018.pdf