Statenvragen Provincie hoofdschuldige bij psychische problemen melkveehouders

Geacht college,

De fractie van PVV Noord-Brabant is ervan geschrokken dat steeds meer boeren kampen met psychische problemen, mede veroorzaakt door het onbetrouwbare beleid van dit college.
Met name het besluit van de provincie van vorig jaar, dat boeren tegen alle gemaakte afspraken in dwingt hun stallen al in 2022 aan te passen, zorgt voor een zware tijd voor melkveehouders.
In het artikel geven de boeren aan dat ze in de media vaak worden weggezet als een soort criminelen, wat doet denken aan een uitspraak van gedeputeerde Van den Hout, die in een talkshow bevestigend heeft geantwoord op een stelling dat de Brabantse boeren een grotere belasting vormen voor het milieu dan drugscriminelen.

Daarom de volgende vragen:

1. Is dit college ermee bekend dat steeds meer boeren kampen met psychische problemen?

2. Deelt dit college de mening van de PVV dat het onbetrouwbare beleid van dit college ten aanzien van de Brabantse boeren mede veroorzaker is van psychische problemen bij steeds meer boeren en is het college bereid om de versnellingsmaatregelen van de transitie veehouderij terug te draaien? Zo nee, waarom niet?

3. In het artikel[1] van Omroep Brabant staat het volgende: “Ook hebben veel boeren volgens de hulpverlener moeite met de naar hun mening negatieve berichten in de media over de sector. "Je hoort boeren vaak klagen over het feit dat ze in de media als een soort criminelen worden weggezet. Doordat een boer langdurig onder spanning en onzekerheid leeft, werken die berichten frustrerend.”
Verder heeft gedeputeerde Van den Hout in een talkshow[2] van Omroep Brabant verleden jaar bevestigend geantwoord op een stelling dat de Brabantse boeren een grotere belasting vormen voor het milieu dan drugscriminelen: ,,Niet zozeer de boeren, maar wel hun productiewijze", zei Van den Hout toen. Of de gedeputeerde daarmee bedoelde dat wat boeren doen eigenlijk nog erger is dan wat drugscriminelen doen? ,,Ja, dat is op veel grotere schaal."

Deelt GS de stelling van de PVV dat het bevestigende antwoord van de gedeputeerde op de vraag ‘ of de gedeputeerde daarmee bedoelde dat wat boeren doen eigenlijk nog erger is dan wat drugscriminelen doen’ heeft bijgedragen aan de negatieve beeldvorming van Brabantse boeren? Zo nee, waarom niet?

4. Deelt GS de mening van de PVV dat het de gedeputeerde zou sieren als hij alsnog zijn excuses zou aanbieden aan de Brabantse boeren? Zo nee, waarom niet?

 Namens de PVV Noord-Brabant,

Maikel Boon

[1] https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/2879800/Steeds-meer-melkveehouders-kampen-met-psychische-problemen-door-wet-en-regelgeving 

[2] https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/227215/Bedrijfsvoering-boeren-schadelijker-voor-milieu-dan-vele-drugsdumpingen 

 

Beantwoording: pdfPsychische_problemen_boeren_beantwoording_dd_4-12-2018.pdf