PVV Brabant: Energieagenda Brabant vol misleiding en misplaatst positivisme

Geacht college,

In een interview van het Eindhovens Dagblad met TU/e hoogleraar Smeulders[1] wordt korte metten gemaakt met het werk van de “van-gas-los” klimaattafels.

Dit leidt tot de volgende vragen:

1. Heeft u kennis genomen van het artikel in ED? Kunt u de stelling van professor Smeulders onderschrijven dat “van gas los” leidt tot een uiteindelijk hoger gebruik van aardgas? Zo nee, wilt u dan uitgebreid en cijfermatig onderbouwen waarom niet?

2. Het onlangs voorgestelde energiebeleid van de provincie staat haaks op hetgeen professor Smeulders uiteenzet en onderbouwt. Kan het college beargumenteren waarom zij willens en wetens en tegen beter weten in rampzalig en niet-effectief beleid aan de Brabantse belastingbetaler opdringt?

3. Professor Smeulders verbaast zich volgens het artikel over het kennisniveau aangaande energie(-transitie), meer specifiek over het gebrek aan wetenschappelijke onderbouwing in de hele energiediscussie: "Voordat het klimaatakkoord tot stand kwam zijn er klimaattafels georganiseerd waar allerlei partijen het woord mochten doen. Maar wetenschappers werden daar te weinig voor gevraagd. Rationele argumenten zijn onvoldoende gehoord”.

a: Graag ontvangen wij van het college een uitputtende lijst van wetenschappers die gewerkt hebben aan de Brabantse Energieagenda 2019-2030, inclusief titulatuur en specialisme, alsmede hun inbreng en - in algemene zin - hun wetenschappelijke uitgaven

b: Daarnaast ontvangen wij graag een lijst van opstellers en medewerkers aan deze Energieagenda van buiten de provinciale organisatie die input geleverd hebben, inclusief de onderliggende mails, poststukken en dergelijke, alsmede de organisaties waaraan deze personen verbonden zijn.

4. Wij ontvangen graag een concreet antwoord op de volgende vragen:

a: Hoe hoog zijn de totale maatschappelijke jaarlijkse kosten NA implementatie van het geplande Energieakkoord 2019-2030 (dus in 2030) op basis van de huidige subsidie-, salderings-, fiscale- en postcoderoosregeling, in acht nemende 88PJ wind- en zonne-energie en kostentechnisch op basis van het laatste IBO-rapport ‘Kostenefficiëntie beleid CO2-reductie’[2]

b: Hoeveel megaton CO2 wordt er hiermee bij tot het jaar 2100 doorgetrokken beleid bespaard en wat is het effect in graden Celsius (volgens de algemeen gehanteerde MAGICC-methode[3])? Antwoordt gelieve exact in 0,0000xx Graden Celsius

c: Hoeveel kwh is er op piekmomenten nodig om bij -15 graden Celsius alle geplande EXTRA warmtepompen, elektrische auto’s naast de huidige elektrische apparatuur van de gewenste elektriciteit te voorzien en hoe gaat u die opwekking mogelijk maken in een situatie van 10 dagen “Dunkelflaute” met verwaarloosbaar weinig wind- en zonne-energie? Hoeveel opslag is er dan voor die 10 dagen nodig en hoeveel kost dat op de op dit moment goedkoopste methode?

5. Bent u, gezien de ontluisterende kosten en technische nagenoeg onmogelijkheden in het licht van het nóg ontluisterender geraamd effect in graden Celsius[4] (zelfs geëxtrapoleerd naar wereldniveau = uitkomst kosten en graden Celsius x ca. 1.500) van de Energieagenda 2019-2030 voor Brabant bereid het recent onder tot in extreme overdreven juichverhaal aangaande deze agenda alsnog terug te trekken en de ongemakkelijke waarheid van misleiding en misplaatst positivisme aan de Brabantse staten én Brabantse burgers kenbaar te maken? Zo nee, waarom niet?

6. Bent u bereid, gezien de observatie van hoogleraar Smeulders (maar ook vele andere wetenschappers) om tenminste de “van –gas-los”-doelstelling integraal te schrappen? Zo nee, waarom niet?

Namens de PVV Noord-Brabant,

Harry van den Berg

[1] https://www.ed.nl/eindhoven/hoogleraar-tu-eindhoven-nu-van-het-gas-af-leidt-alleen-tot-meer-co2-uitstoot~ac68cdb4/ 

[2] https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2016/04/09/rapport-ibo-kostenefficientie-co2-reductiemaatregelen 

[3] http://www.cgd.ucar.edu/cas/wigley/magicc/ 

[4] https://www.lomborg.com/press-release-research-reveals-negligible-impact-of-paris-climate-promises 

 

Beantwoording: pdfVan_gas_los_werkt_averechts_beantwoording_dd_4-02-2019.pdf