PVV Noord-Brabant: Meer camera's in het buitengebied tegen drugsdumpingen naar Loons voorbeeld

Geacht college,

Brabant zucht al jaren onder een tsunami van (drugs)dumpingen in het buitengebied. PVV Noord-Brabant vraagt al jaren aan dit college om maatregelen hier tegen te treffen, zoals cameratoezicht. Volgens dit college was cameratoezicht juridisch niet toegestaan, maar de gemeente Loon op Zand gaat op advies van de politie wel camera’s plaatsen om (drugs)dumpingen tegen te gaan.

Dit leidt tot de volgende Statenvragen:

1. Heeft dit college kennisgenomen van het voornemen van de gemeente Loon op Zand om camera’s te plaatsten om (drugs)dumpingen tegen te gaan?

2. Deelt dit college de mening van de PVV dat door cameratoezicht de pakkans van (drugs)dumpers vergroot kan worden? Zo nee, waarom niet?

3. Kan dit college aangeven waarom de politie de burgemeester heeft geadviseerd om camera’s te plaatsen? Zo nee, waarom niet?

4. Kan dit college aangeven waarom het in het buitengebied van Loon op Zand wel mogelijk is om camera’s te plaatsen om (drugs)dumpingen tegen te gaan?

5. Is dit college bereid om met de politie in gesprek te gaan over de mogelijkheden van cameratoezicht in het buitengebied? Zo nee, waarom niet?

6. Is dit college bereid om te onderzoeken op welke faciliterende wijze dit college grondeigenaren in het buitengebied kan ondersteunen met preventief (incidenteel) cameratoezicht om (drugs)dumpingen te voorkomen of om de pakkans van dumpers te vergroten? Zo nee, waarom niet?

Namens de PVV Noord-Brabant,

Maikel Boon

 

Beantwoording: pdfCameratoezicht_Loon_op_Zand_beantwoording_dd_29-01-2019.pdf