PVV Brabant stelt vragen over gedwongen sloop varkensstallen bij warme sanering

Geacht college,

Varkenshouders die gebruik willen maken van de warme sanering varkenshouderij moeten hun stallen, inclusief mestopslagen, slopen. Dat schrijft minister Carola Schouten van landbouw in een brief aan de Tweede Kamer over de uitgangspunten van de saneringsregeling.[1][2]

Dit leidt tot de volgende Statenvragen:

1. Kan dit college aangeven of zij als deelnemer van de werkgroep heeft aangedrongen op een verplichte sloop van stallen bij varkenshouders die gebruik willen maken van de warme sanering varkenshouderij?

2. Deelt dit college de mening van de PVV dat sommige varkenstallen en mestopslagen goed herbestemd kunnen worden? Zo nee, waarom niet?

3. Deelt dit college de mening van de PVV dat er aan deelnemers aan de warme sanering varkenshouderij die een goed herbestemmingsplan kunnen overleggen geen sloopverplichting zou opgelegd moeten worden? En is dit college bereid om dit te bespreken in de werkgroep? Zo nee, waarom niet?

Namens de PVV Noord-Brabant,

Maikel Boon

[1] https://www.boerderij.nl/Varkenshouderij/Nieuws/2019/1/Sloop-stallen-verplicht-bij-warme-sanering-varkenshouderij-378942E/ 

[2] https://www.boerderij.nl/PageFiles/222489/002_435_Voortgang_Sanering_en_Verduurzaming_Varkenshouderij.pdf 

 

Beantwoording: pdfSloop_stallen_bij_warme_sanering_beantwoording_dd_22-01-2019.pdf