PVV Brabant wil aandacht voor knelgevallen melkveehouderij

Geacht college,

PVV Noord-Brabant heeft op 10 juni 2018 gevraagd of dit college wilde gaan lobbyen voor de knelgevallen in de melkveehouderij. Dit college gaf aan dat het Rijk zou komen met een zorgvuldige beoordeling van de knelpunten inzake de knelgevallenregeling.[1]

Maar er is geen oplossing gekomen voor de knelgevallen die net buiten de officiële kaders van de knelgevallenregeling vallen. 470 ondernemingen zijn tot nu toe als knelgeval aangemeld maar de groep die er net buiten valt, is veel groter.[2] Voorgestelde maatregelen als het reserveren van fosfaatruimte voor deze categorie bleken niet haalbaar, evenals het weghalen van schotten tussen de sectoren. Ook de ten onrechte uitgedeelde rechten aan vleesveehouders, die nu worden teruggehaald kunnen niet worden inzet voor andere knelgevallen.

Als er geen oplossing komt voor deze knelgevallen gaan gezonde bedrijven, die ook nog eens hebben geïnvesteerd in milieu- en diervriendelijke stallen, failliet. De Nederlandse zuivelvoorziening staat op het spel, het landschap met grazende koeien gaat verloren en familiebedrijven blijven na generaties ontredderd achter.

Dit leidt tot de volgende Statenvragen:

1. Kan dit college aangeven hoeveel bedrijven in Brabant als knelgeval benoemd kunnen worden?

2. Deelt dit college de mening van de PVV dat er naar een oplossing gezocht moet worden voor álle knelgevallen en dat we deze bedrijven niet aan hun lot kunnen overlaten? Zo nee, waarom niet?

3. Deelt dit college de mening van de PVV dat de Nederlandse zuivelvoorziening op het spel staat? Zo nee waarom niet?

4. Deelt dit college de mening van de PVV dat het landschap met grazende koeien verloren gaat? Zo nee, waarom niet?

5. Deelt dit college de mening van de PVV dat door steeds veranderende regelgeving en fouten van de overheid bij de verdeling van fosfaatrechten straks gezonde en milieu- en diervriendelijke gezins- en familiebedrijven ontredderd achterblijven en failliet zullen gaan? Zo nee, waarom niet?

6. Is dit college bereid om een laatste lobbypoging te wagen om tot een oplossing of overgangsperiode voor de knelgevallen in de melkveehouderij te komen? Zo nee, waarom niet?

7. In antwoord op onze eerdere vragen stelde het college het volgende: ‘Het fosfaatplan bevat een knelgevallenregeling, waarvoor zich ca. 800 bedrijven zich hebben aangemeld. Het Rijk is bezig met een zorgvuldige beoordeling van deze aanvragen.’
Waar was de verwachting op gestoeld dat er een zorgvuldige beoordeling vanuit het rijk zou komen? En is het college betrokken geweest bij het besluitvormingstraject hieromtrent?

Namens de PVV Noord-Brabant,

Maikel Boon

[1] https://www.pvvnoordbrabant.nl/images/statenvragen/APK_Brabantse_stallen_beantwoording_dd_25-06-2018.pdf 

[2] https://www.melkvee.nl/artikel/175857-verstraten-geen-oplossing-voor-knelgevallen/ 

 

Beantwoording: pdfMelkveehouders_in_de_knel_beantwoording_dd_29-01-2019.pdf