PVV Brabant: Stop die verschrikkelijke stalbranden!

Geacht college,

Vrijdag was er in een boerderij in Biezenmortel een verschrikkelijke stalbrand.[1] Bijna drieduizend varkens hebben stalbrand niet overleefd. De PVV eist dat dit college nu echt werk gaat maken van het voorkomen van stalbranden en stopt met zich te verschuilen achter bureaucratische muggenzifterij. Want elk dier dat omkomt bij een stalbrand, is één dier te veel.

Dit leidt tot de volgende Statenvragen:

1. Heeft dit college er kennis van genomen dat er in een boerderij in Biezenmortel een stalbrand heeft plaats gevonden?

2. In het artikel “Stalbrand in Biezenmortel ontstond waarschijnlijk in werktuigenloods: ‘Er was geen houden meer aan’” van Omroep Brabant staat dat de brand waarschijnlijk snel om zich heen greep door de luchtkanalen van de luchtwasser. Kan dit college aangeven of dit correct is? Zo nee, waarom niet?

3. In het artikel geeft de voorzitter van de POV, Linda Janssen, aan dat de opgelegde regelgeving zoals het plaatsen van luchtwassers om de uitstoot van ammoniak tegen te gaan voor dillema’s zorgen bij agrarische bedrijven.
Deelt dit college de mening[2] van de PVV dat de veiligheid van dieren altijd boven doorgeslagen natuur- en milieuregelgeving moet gaan? Zo nee, waarom niet?

4. Deelt dit college de mening van de PVV dat de brandveiligheid van dieren boven bureaucratische muggenzifterij moet staan? Zo nee, waarom niet?

5. Is dit college bereid om een overzicht op te stellen van alle aanknopingspunten en maatregelen die op provinciaal niveau genomen kunnen worden met betrekking tot het terugdringen en voorkomen van stalbranden en dit terug te koppelen naar Provinciale Staten? Zo nee, waarom niet?

6. Deelt dit college de mening van de PVV dat de overheid door subsidie- en stimuleringsregelingen op luchtwassers ervoor gezorgd heeft dat het brandgevaar in stallen is toegenomen? Zo nee, waarom niet?

7. Is dit college bereid om onderzoek te doen naar de mogelijke risico’s van luchtwassers en hun luchtkanalen? Zo nee, waarom niet?

8. Deelt dit college de mening van de PVV dat dieren net zoals mensen een nooduitgang zouden moeten hebben bij calamiteiten? Zo nee, waarom niet?

9. Is dit college bereid om zo spoedig mogelijk het gesprek aan te gaan met het Rijk, de agrarische partners, verzekeringsmaatschappijen en de brandweer om een plan op te stellen om de brandveiligheid van dieren te vergroten? Zo nee, waarom niet?

Namens de PVV Noord-Brabant,

Maikel Boon

[1] https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/2929756/Stalbrand-in-Biezenmortel-ontstond-waarschijnlijk-in-werktuigenloods-Er-was-geen-houden-meer-aan 

[2] Bij vragen over een mening wordt de mening van dit college gevraagd en niet of het college ergens wel of niet verantwoordelijk voor is.

 

Beantwoording: pdfStop_de_stalbranden_beantwoording_dd_26-02-2019.pdf