Statenvragen Gerommel in de ammoniakmetingen door het RIVM

PVV Noord-Brabant: Onduidelijkheid omtrent ammoniakmetingen moet leiden tot opschorten versnelling transitie duurzame veehouderij

Nieuw onderzoek naar de metingen van ammoniakuitstoot heeft geleid tot conclusies die haaks staan op de doemverhalen die het RIVM al sinds jaar en dag predikt. Volgens wetenschappers Jaap Hanekamp en Matt Briggs bewerkt het RIVM de beschikbare meetgegevens op een verkeerde manier, waardoor van de ammoniakuitstoot door veebedrijven een veel groter milieuprobleem wordt gemaakt dan werkelijk het geval is.

Nu de fundamenten onder het ammoniakbeleid dreigen weg te vallen, wil de PVV Noord-Brabant een einde aan het boertje-pesten. "De kans is groot dat boeren in Brabant onredelijk hard worden getroffen met draconische maatregelen die gebaseerd zijn op ondeugdelijke wetenschap en vervuilde meetgegevens", aldus woordvoerder Maikel Boon. "Het is daarom zaak dat onafhankelijk onderzoek gaat aantonen wat er nu werkelijk aan de hand is en totdat daar conclusies uit komen rollen moeten we in ieder geval stoppen met de verschrikkelijke versnelling transitie duurzame veehouderij, die Brabantse boeren de afgrond in jaagt."

De PVV Noord-Brabant heeft in het verleden al vaker vragen gesteld over problemen met meetgegevens- en locaties, maar het college in Brabant heeft hier tot op heden altijd op hautaine wijze afwijzend op gereageerd. Met dit nieuwe onderzoek en deze nieuwe vragen hoopt de PVV dat de Brabantse bestuurders nu eindelijk eens de boeren recht aan gaan doen.

 

Geacht college,

Nieuw wetenschappelijk onderzoek[1] stelt dat het RIVM zelf een oplopende ammoniaktrend forceert door een foutieve wiskundige bewerking te gebruiken.
Zonder die wiskundige bewerking, zou er geen sprake zijn van een oplopende trend.
De onderzoekers zeggen dat deze wiskundige bewerking die het RIVM toepast volgens de internationale wetenschappelijke gemeenschap fout en ontoelaatbaar is.

Dit leidt tot de volgende Statenvragen:

1. Is dit college ervan op de hoogte dat het RIVM een wiskundige bewerking gebruikt die volgens de internationale wetenschappelijke gemeenschap fout en ontoelaatbaar is? Zo nee, waarom niet?

2. Is dit college ervan op de hoogte dat The American Statistical Association al in 2016 een bericht[2] heeft uitgebracht dat de wiskundige bewerking die het RIVM uitvoert niet is toegestaan? Zo nee, waarom niet?

3. Is dit college ervan op de hoogte dat er zonder die wiskundige bewerking van het RIVM geen oplopende ammoniaktrend is? Zo nee, waarom niet?

4. Deelt dit college de stelling[3] van de onderzoekers dat het RIVM zelf een oplopende trend forceert? Zo nee, waarom niet?

5. Deelt dit college de stelling van de onderzoekers dat er het nodige mis blijkt te zijn met de (locaties van de) meetstations van het meetnet ammoniak in natuurgebieden (MAN) en het landelijke meetnet luchtkwaliteit (LML)? Zo nee, waarom niet?

6. Is dit college ermee bekend dat het meetstation in Wekerom vrijwel boven een put van het rioolgemaal is neergezet²? En deelt dit college de stelling van de onderzoekers dat de meetgegevens daardoor vervuild zijn? Zo nee, waarom niet?

7. Deelt dit college de mening van de PVV dat er geen enkele twijfel mag bestaan over de meetuitkomsten van ammoniakdepositie? Zo nee, waarom niet?

8. Deelt dit college de mening van de PVV dat er een onafhankelijk onderzoek moet komen naar de vraag of de door het RIVM gebruikte wiskundige bewerking juist is en valide uitkomsten genereert? Zo nee, waarom niet?

9. Deelt dit college de mening van de PVV dat zolang er geen onafhankelijke uitkomsten zijn omtrent de ammoniakdepositie in natuurgebieden alle samenhangende maatregelen zoals de versnelling transitie duurzame veehouderij opgeschort moeten worden? Zo nee, waarom niet?

Namens de PVV Noord-Brabant,

Maikel Boon

[1] https://www.telegraaf.nl/nieuws/3120992/ammoniakprobleem-in-twijfel-getrokken?utm_source=google&utm_medium=organic 

[2] https://www.youtube.com/watch?v=t40rnXRe4LA&feature=youtu.be 

[3] http://www.mesdag-fonds.nl/nieuws/121/rivm-forceert-zelf-oplopende-ammoniaktrend-in-natuurgebieden.html 

 

*Bij vragen over een mening wordt de mening van dit college gevraagd en niet of dit college ergens wel of niet verantwoordelijk voor is.

 

Beantwoording: pdfAmmoniakmetingen_RIVM_beantwoording_dd_26-02-2019.pdf