Statenvragen gemeenten Brabantse wal samen in de drugsstrijd

Geacht college,

Brabant zucht al jaren onder een tsunami van (drugs)dumpingen in het buitengebied. PVV Noord-Brabant vraagt al jaren aan dit college om maatregelen hiertegen te treffen, maar dit college heeft geweigerd om échte maatregelen te treffen. Omdat de provincie het beleidsmatig af laat weten, gaan de gemeenten Bergen op Zoom, Woensdrecht, Steenbergen en Tholen samen met vele andere organisaties zelf werken aan een plan van aanpak om drugsdumpingen de kop in te drukken. De PVV heeft al meermaals opgeroepen om een dergelijk plan van aanpak op te stellen om (drugs) dumpingen tegen te gaan.

Dit leidt tot de volgende Statenvragen:

1. Heeft dit college kennisgenomen van het voornemen van de gemeenten Bergen op Zoom, Woensdrecht, Steenbergen en Tholen om, samen met vele andere organisaties, een plan van aanpak op te stellen om (drugs)dumpingen tegen te gaan? Zo nee, waarom niet?
2. Neemt de provincie Noord-Brabant deel als partner bij het opstellen van het plan van aanpak? Zo nee, deelt dit college de mening van de PVV dat de provincie als partner moet meewerken aan dit plan van aanpak? Zo nee, waarom niet?
3. Kan dit college aangeven wie het initiatief heeft genomen voor het opstellen van dit plan van aanpak?
4. Deelt dit college de mening van de PVV dat dit plan van aanpak al jaren geleden opgesteld had moeten woorden? Zo nee, waarom niet?
5. Is dit college bereid om PS over de voortgang en uitkomsten van dit plan van aanpak te informeren? Zo nee, waarom niet?

Namens de PVV Noord-Brabant,

Maikel Boon

[1] https://www.bndestem.nl/bergen-op-zoom/gemeenten-brabantse-wal-samen-in-drugsstrijd~adbda650/ 

 

Beantwoording: pdfBrabantse_Wal_drugsstrijd_beantwoording_dd_12-03-2019.pdf