PVV Noord-Brabant wil onderzoek naar emissievrije vloeren na dood dertien koeien

Afgelopen vrijdag zijn in het Overijsselse Markelo dertien koeien om het leven gekomen nadat een zogeheten "emissievrije vloer" van een stal instortte na een explosie. De koeien zijn op vreselijke wijze aan hun einde gekomen nadat ze na hun val in hun eigen mest zijn gestikt. De zoon van de veehouder stelt de veiligheid van de emissievrije vloer, die verplicht is ingebouwd omwille van het verkrijgen van een vergunning, ter discussie en laat weten dat er volgens de verzekeraar al meerdere vergelijkbare incidenten zijn geweest met dit soort vloeren. Ook de provincie Noord-Brabant zet in op het gebruik van dergelijke betonvloeren.

De PVV sluit zich aan bij de oproep van de Markelose veehouder tot nader onderzoek naar deze emissievrije vloeren. "Het kan niet zo zijn dat doorgeslagen milieuwetgeving, mensen en dieren in gevaar brengt", aldus woordvoerder Maikel Boon. "Als het echt zo is dat de constructie van deze emissievrije vloeren tot gevaarlijke lekkages of gasvorming kan leiden, dan moeten we dat zo snel mogelijk weten. We willen dat de provincie onderzoek naar deze vloeren gaat doen of bij het Ministerie van Landbouw hierop aandringt."

 

Geacht college,

In het Twentse Markelo heeft in een koeienstal een zware explosie plaatsgevonden.[1] Door deze explosie stortte de emissievrije betonnen vloer van de stal in. Daardoor zakte de koeien door deze vloer en verdronken er 13 koeien in hun eigen mest. Na de explosie brak er brand uit in de koeienstal.
Voor de PVV Noord-Brabant gaat de veiligheid van dieren en mensen altijd voor op doorgeslagen natuur- en milieuregelgeving. Ook de provincie Noord-Brabant zet in op het gebruik van dergelijke betonvloeren. Daarom roept de PVV dit college op om met spoed een onderzoek te doen naar de veiligheid van deze stalsystemen.

Dit leidt tot de volgende Statenvragen:

1. Heeft dit college kennisgenomen van de ontploffing in de koeienstal in het Twentse Markelo?
2. Kan dit college aangeven hoeveel bedrijven in Brabant dezelfde emissievrije betonnen stalvoeren hebben? Zo nee, waarom niet?
3. Kan dit college aangeven of er degelijke situaties in Brabant zijn voorgekomen? Zo nee, waarom niet?
4. Deelt dit college de mening van de PVV dat de veiligheid van dieren en mensen altijd voorgaat op doorgeslagen natuur- en milieuregelgeving? Zo nee, waarom niet?
5. Is dit college bereid om onderzoek te doen naar de veiligheid van deze emissievrije betonnen vloeren of om bij het Ministerie van Landbouw aan te dringen op een dergelijk onderzoek? Is het college bereid om zolang een dergelijk onderzoek niet heeft plaatsgevonden, niet meer richting de veehouderij in te zetten op het gebruik van dit type betonvloeren Zo nee, waarom niet?

Namens de PVV Noord-Brabant,

Maikel Boon

[1] https://www.tubantia.nl/hof-van-twente/familie-in-rouw-na-drama-in-stal-markelo-dertien-koeien-komen-om~a727c8b8/ 

 

Beantwoording: pdfEmissievrije_vloeren_beantwoording_dd_19-03-2019.pdf