Statenvragen onderzoek naar cameratoezicht tegen drugsdumpingen

Geacht college,

Brabant is al jarenlang de landelijke koploper qua drugsdumpingen. Het meeste drugsafval wordt achtergelaten op openbare plekken in de buitengebieden, zoals bossen, parkeerplaatsen en verlaten wegen.
Verschillende toezichthoudende organisatie als Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en Brabants Landschap hebben aan gegeven dat cameratoezicht een ondersteunend middel kan zijn bij de preventie en repressieve aanpak van drugsafval.
De PVV Noord-Brabant hoopt dat er budget beschikbaar gesteld wordt om te onderzoeken in welke gebieden van het Brabantse buitengebied cameratoezicht haalbaar is en kan bijdragen aan preventieve en repressieve aanpak van drugsafval.

Dit leidt tot de volgende Statenvragen:

1. Deelt dit college de mening van de PVV dat het vorige college te weinig heeft gedaan om de veiligheid in het Brabantse buitengebied te vergroten? Zo ja, wat gaat dit college meer doen om de veiligheid te vergroten? Zo nee, waarom niet?
2. Is dit college bereid om samen met haar partners in het buitengebied te onderzoeken in welke gebieden van het Brabantse buitengebied de inzet van cameratoezicht haalbaar is en kan bijdragen aan preventieve en repressieve aanpak van drugsafval? Zo nee, waarom niet?
3. Deelt dit college de mening van de PVV dat camera’s met slimme software de veiligheid in het Brabantse buitengebied kunnen vergroten, bijvoorbeeld wanneer deze door toezichthouders flexibel en/of mobiel kunnen worden ingezet? Zo nee, waarom niet?
4. Is dit college bereid om, samen met het budget wat gereserveerd wordt voor Vervolgaanpak ‘Naar een weerbare overheid in het buitengebied¹’ (zie Statenmededeling 24 oktober jl.), budget te reserveren om terreinbeherende organisaties, omgevingsdiensten en SSiB in staat te stellen om waar nodig flexibele/mobiele camera’s met slimme software tijdens controles in te zetten? Zo nee, waarom niet?

Namens de PVV Noord-Brabant,

Maikel Boon

 

Beantwoording: pdfVeiligheid_in_het_Brabantse_buitengebied_beantwoording_dd_16-7-2019.pdf