Statenvragen illegaal beweiden en bemesten

Geacht college,

Om te voorkomen dat bedrijven die tot 29 mei 2019 onder het Programma Aanpak Stikstof (PAS) legaal waren nu in een ongewisse situatie komen, wil minister Schouten met de provincie afspreken dat er niet gehandhaafd wordt op ‘illegaal’ beweiden en bemesten[1], ook al worden er handhavingsverzoeken gedaan door milieugroeperingen.

Dit leidt tot volgende Statenvragen:

1. Is het college bekend met het verzoek van de minister om met de provincie af te spreken dat er niet gehandhaafd wordt op ‘illegaal’ beweiden en bemesten door bedrijven die tot 29 mei 2019 onder de PAS vielen?
2. Deelt dit college de mening van de PVV dat bedrijven die onder de PAS vielen met beweiden en bemesten geen hinder of last mogen ondervinden door de uitspraak van de RvS over de PAS? Zo ja/nee, waarom niet?
3. Kan het college tevens concreet aangeven hoe dit college denkt over het verzoek van de minister?
4. Kan dit college aangeven wat het college gaat beantwoorden aan de minister?

Namens de PVV Noord-Brabant,

Maikel Boon

[1] https://www.boerderij.nl/Home/Nieuws/2019/6/Schouten-wil-legalisering-PAS-melding-en-beweiding-441128E/?cmpid=NLC|boerderij_veehouderij|2019-06-21|'Legalisering_PAS-melding_en_beweiding' 

 

Beantwoording: pdfBeweiden_en_bemesten_in_relatie_tot_de_PAS_beantwoording_dd_16-7-2019.pdf