Statenvragen eenvoudige spoedmaatregelen aanpak files A58

Brabantse PVV wil "met pot verf en kwast" files A58 verkorten

"Geef mij een pot verf en een kwast en voor een paar honderd euro is het fileleed in Brabant een behoorlijk stuk kleiner", zo beweerde PVV-mobiliteitswoordvoerder Harry van den Berg enige tijd geleden in Provinciale Staten van Noord-Brabant.

Na een uniek plan voor knooppunt Hooipolder, welke unaniem werd omarmd door alle partijen in het Brabantse parlement, is nu de A58 tussen Breda en Eindhoven gekozen voor een zee aan ideeën. "Vaak voor de hand liggende oplossingen, die de files niet oplossen, maar wel kunnen verkorten door een betere doorstroming", aldus Van den Berg, die stelt dat de A58 domweg te weinig rijstroken heeft om al het verkeer te verwerken.

"Verbreden is een absolute must, maar dat duurt jaren. Aangezien voor deze PVV-ideeën geen extra asfalt nodig is en de investeringen zeer beperkt zijn, hoopt Van den Berg dat de eerste maatregelen nog dit jaar gerealiseerd kunnen worden. Opvallend is dat de PVV de geplande fly-over bij Bavel wil laten vervallen. Volgens de partij volstaat een verdubbeling van de huidige uitvoegstrook van de A58 naar de A27 en kan dat geld beter gebruikt worden voor een betere aanpak van knooppunt Hooipolder.

 

Geacht college,

De A58 tussen de knooppunten Galder en Batadorp, alsmede de aansluiting op de A2 bij Eindhoven geven veel fileproblematiek. De PVV heeft ideeën en oplossingsrichtingen opgesteld in de bijlage en heeft hierover de volgende vragen:

1 Heeft u de bijlage aandachtig bekeken en begrijpt u alle voorgestelde maatregelen? Zo nee, waarom niet?
2 Bent u bereid met deze ideeën aan de slag te gaan en met Rijkswaterstaat en andere partners de verschillende opties door te nemen? Zo ja, bent u bereid dit op korte termijn te doen en over de uitkomsten verslag uit te brengen? Zo nee, waarom niet?

Vriendelijke groet,
Namens de PVV Noord-Brabant
Harry van den Berg

BIJLAGE:

pptxSnelle_verbeteropties_A58.pptx

 

Beantwoording: pdfEenvoudige_spoedmaatregelen_aanpak_files_A58_beantwoording_dd_24-9-2019.pdf