Statenvragen vernatting van de Peel

PVV Brabant wil directe stop bij verdere vernatting van de Peel

Al jaren maakt de PVV Noord-Brabant grote bezwaren tegen de dwaze plannen van provincie, waterschap en Staatsbosbeheer om het veen terug te laten keren in de Deurnsche Peel. Het verzet van omwonenden van dit gebied tegen de vernatting is enorm en volgens de PVV niet meer dan terecht.

Ondernemer Henny van Ooij van de Peelvenhoeve in Liessel heeft zelf onderzoek laten doen naar de effecten van de vernattingsmaatregelen en hierbij is precies aangetoond waar de PVV al tijden voor waarschuwt: de kans op grote wateroverlast is enorm. Het risico van snel stijgend water is niet alleen een grote bedreiging voor huizen, maar er ligt ook een vuilstort in het gebied en een stijgend waterpeil kan zorgen dat het vuil zich overal gaat verspreiden.

Woordvoerder Maikel Boon: "De PVV wil daarom door middel van Statenvragen van het Brabants college weten of de risico's wel correct in beeld zijn gebracht, gezien de bevindingen van de heer Van Ooij. Daarnaast zou het een goed idee zijn om gewoon te stoppen met deze idiote plannen en duidelijk te maken dat Europese natuurambities niet boven de veiligheid van onze Brabanders gaat."

 

Geacht college,

De vernatting van de Peel stuit op veel verzet bij direct omwonenden. Al eerder heeft de PVV grote vraagtekens gezet bij de dwaze plannen om in dit gebied het veen te laten terugkeren en nu maakt ook een onderzoek uitgevoerd door Ondernemer Henny van Ooij uit Liessel duidelijk dat de gevolgen van de vernattingsmaatregelen veel groter zijn dan voorzien.[1]

Daarom de volgende vragen:

1. Heeft dit college kennis genomen van het onderzoek van Henny van Ooij betreffende de vernatting van de Peel? Zo ja, wat is de reactie van GS op die bevindingen?

2. Deelt GS de mening van de PVV dat de vernatting van de Peel de veiligheid van de Brabanders in gevaar kan brengen, zeker bij hevige regenval? Zo nee, waarom niet?

3. Deelt GS de mening van de Peel dat alle werkzaamheden omtrent de vernatting van Peel stilgelegd moeten worden, zolang de risico’s niet volledig in beeld zijn gebracht? Zo nee, waarom niet?

4. Deelt GS de mening van de PVV dat de veiligheid van de Brabanders te allen tijde boven de (Europese) natuurambities dient te gaan? Zo nee waarom niet?

5. In het in de inleiding aangehaalde artikel geeft Van Ooij aan: ,,Het natuurgebied kunnen we niet tegenhouden, dat is Europees. Wel kunnen we de voorwaarden aangeven". Deelt GS deze observatie? Zo nee, waarom niet?

6. Kan GS aangeven welke instrumenten PS nu nog kan inzetten om eerst een uitvoerend onderzoek uit te laten voeren naar de gevolgen van de vernatting van de Peel? Zo nee, waarom niet?

7. Voor de vernatting van de Peel moet veel bos gekapt gaan worden. Kan GS aangeven hoeveel bomen er gekapt gaan worden om de Peel te vernatten? Zo nee, waarom niet? Zo ja, graag de aantallen, het oppervlakte en het soort bomen.

8. Kan GS aangeven welke soorten flora en fauna verloren gaan bij het kappen van deze bomen? Zo nee, waarom niet?

9. Deelt GS de mening van de PVV dat er geen draagvlak is voor de vernatting van de Peel onder de bevolking in de omliggende steden en dorpen? Zo ja/nee, waarom (niet)?

10. In het artikel ‘Actie: ‘Provincie, waterschap en Staatsbosbeheer niet meer welkom in de Deurnse Peel’[2] van het Eindhovens Dagblad geven bewoners aan dat de Provincie de afspraken schendt uit ‘Het onverenigbare verenigd’ (landinrchtingsplan), dat door alle partijen is ondertekend. Deelt GS deze observatie? Zo nee, waarom niet? Zo ja, waarom worden deze afspraken geschonden?

11. Verder geven de bewoners aan: “Ze [provincie, waterschap en Staatsbosbeheer, red] luisteren toch niet, is het argument”. Deelt GS deze observatie? Zo nee, waarom niet? Zo ja, waarom luistert de Provincie niet? Zeker omdat dit college altijd zijn mond vol heeft over burgerparticipatie, draagvlak, co-creatie etc.

Namens de PVV Noord-Brabant,

Maikel Boon

[1] https://www.ed.nl/de-peel/liessel-verenigt-zich-tegen-water~a407a41d/ 

[2] https://www.ed.nl/de-peel/actie-provincie-waterschap-en-staatsbosbeheer-niet-meer-welkom-in-de-deurnese-peel~a0628a6c/ 

 

Beantwoording: pdfgevaren_vernatting_van_de_Peel_beantwoording_dd_28-1-2020.pdf