Statenvragen Kleine en middelgrote boerenbedrijven de dupe van vervroegde provinciale milieuregels

PVV Brabant is geschokt door resultaten onderzoek naar stoppende boeren

 Zo’n veertig procent van de Brabantse boeren gaat stoppen of overweegt dat te doen vanwege het naar voren halen van de aangescherpte milieuregels. Bij de middelgrote boeren is dat de helft, en bij de kleine bedrijven zelfs zestig procent. Voor hen is het stoppen met boeren het directe gevolg van het feit dat hun stallen in 2022 al aan strengere milieuregels moeten voldoen. Eerst zou dit pas in 2028 zijn. Het is voor hen niet haalbaar om de investeringen en aanpassingen op zo’n korte termijn rond te krijgen. Dit alles blijkt uit een steekproef onder ruim tweehonderd Brabantse boeren.

"We zijn geschokt door de verwoestende effecten van het desastreuze beleid van het Brabantse provinciebestuur", aldus woordvoerder Maikel Boon van de PVV Noord-Brabant. "Door de absurde milieu-eisen voortkomend uit de zogenaamde Versnelling transitie veehouderij, waarmee Brabant veel strenger is dan andere provincies, worden onze boeren niet alleen het faillissement in gejaagd, maar ze kampen ook met paniekaanvallen en hoge dosissen stress. Het college maakt onze boeren dus niet alleen financieel maar ook lichamelijk kapot."

In het onderzoek geven de boeren verder aan, dat de negatieve berichtgeving over de sector een belangrijke reden is om te stoppen. Het vorige college heeft zich met gedeputeerde Van den Hout actief ingezet met het verspreiden van negatieve berichten in de media over de agrarische sector. Zo beantwoordde gedeputeerde Van den Hout de stelling of dat de Brabantse boeren een grotere belasting vormen voor het milieu dan drugscriminelen met “ja, dat is op veel grotere schaal.” En noemde dezelfde gedeputeerde stallen die nog niet volledig waren aangepast aan de nieuwe provinciale milieuregels “ouwe meuk”.

 Door middel van Statenvragen wil de Brabantse PVV weten of het college bereid is haar ondoordachte en rampzalige maatregelen terug te draaien en tevens mee wil werken om het imago van de hardwerkende Brabantse boeren een dik verdiende boost te geven.

 

Geacht college,

Zo’n veertig procent van de Brabantse boeren gaat stoppen of overweegt dat te doen vanwege het naar voren halen van de milieuregels. Bij de middelgrote boeren is dat de helft, en bij de kleine bedrijven zelfs zestig procent. Voor hen is het stoppen met boeren het directe gevolg van het feit dat hun stallen in 2022 al aan strengere milieuregels moeten voldoen. Eerst zou dit pas in 2028 zijn. Het is voor hen niet haalbaar om de investeringen en aanpassingen op zo’n korte termijn rond te krijgen. Dit alles blijkt uit een steekproef onder ruim tweehonderd Brabantse boeren[1].

Daarom de volgende vragen:

1. Heeft GS kennisgenomen van het artikel: “Paniekaanvallen en stress: veertig procent van boeren denkt aan stoppen door strengere milieuregels”?

2. Is GS geschrokken van de uitkomsten van de steekproef? Zo nee, waarom niet?

3. Deelt GS de mening de van de PVV dat uit deze steekproef blijkt dat het voorgenomen beleid van GS desastreus is voor kleine en middelgrote boerenbedrijven? Zo ja/nee, waarom niet?

4. Deelt dit college de mening van de PVV dat het college zich juist zou moeten inzetten om kleine en middelgrote boeren bedrijven in Brabant te behouden? Zo ja/nee, waarom (niet)?

5. Uit het onderzoek blijkt dat het voor veel kleine en middelgrote boerenbedrijven niet haalbaar is om te voldoen aan de investeringen en aanpassingen vanwege de vervroegde milieuregels. Deelt GS de mening de mening van de PVV dat dit college onvoldoende rekening houdt met het investeringstempo van kleine en middelgrote boerenbedrijven? Zo ja/nee, waarom (niet)?

6. Uit de steekproef blijkt dat de Brabantse milieuregels ertoe leiden dat veel boeren meer dieren gaan houden of moeten intensiveren, zodat ze de investeringen kunnen terugverdienen. Deelt GS de mening van de PVV dat de versnelling van de transitie veehouderij het ontstaan van nieuwe megastallen alleen maar in de hand werkt? Zo nee, waarom niet?

7. Een van de belangrijkste reden van boeren om te stoppen, is de negatieve berichtgeving in de media over de agrarische sector. Het vorige college heeft zich actief ingezet met verspreiden van negatieve berichten over de agrarische sector in de media. Zo beantwoorde gedeputeerde Van den Hout de stelling of dat de Brabantse boeren een grotere belasting vormen voor het milieu dan drugscriminelen met “ja, dat is op veel grotere schaal[2].”
Deelt dit college de mening van de voormalig gedeputeerde dat wat de Brabantse boeren doen een grotere belasting vormt voor het milieu dan drugcriminelen? Zo ja/ nee, waarom (niet)?

8. De voormalig gedeputeerde noemde stallen die nog niet volledig waren aangepast aan de nieuwe provinciale milieuregels “ouwe meuk”[3]. Deelt GS de mening van de voormalige gedeputeerde over stallen die nog niet volledig zijn aangepast aan de nieuwe provinciale milieuregels, en beschrijft dit college deze stallen ook als “ouwe meuk”? Zo ja/nee, waarom (niet)?

9. Deelt GS de mening dat dit soort uitspraken bijdragen aan de negatieve berichtgeving omtrent de agrarische sector? Zo ja/nee, waarom (niet)?

10. In het artikel: “Paniekaanvallen en stress: veertig procent van boeren denkt aan stoppen door strengere milieuregels” geven boeren aan dat het naar voren halen van de milieuregels een financiële strop betekent. Deze boeren hebben met hun business case rekening gehouden met aanpassingen in 2028. Deelt GS de mening van de PVV dat door het eenzijdig naar voren halen van de deadline van de provinciale milieuregels, GS zich niet aan de beginselen van behoorlijk bestuur heeft gehouden. En dat deze boeren nu hiervan de dupe worden? Zo ja/nee, waarom (niet)?

11. Deelt GS de mening van de PVV dat dit college bij het vervroegen van de provinciale milieuregels onvoldoende kennis had vergaard omtrent de relevante feiten en de af te wegen belangen van de agrarische sector? Zo ja/nee, waarom (niet)?

12. Deelt GS de mening dat Brabantse boeren door de vervroegde deadlines van de provinciale milieuregels onevenredig nadeel ondervinden vergeleken met boeren in andere provincies? Zeker Zo ja/nee, waarom (niet)?

13. Is dit college bereid om in de toekomst Brabant wel met de beginselen van behoorlijk bestuur te besturen? Zo ja/nee, waarom (niet)?

Namens de PVV Noord-Brabant,

Maikel Boon

[1] https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/3125467/Paniekaanvallen-en-stress-veertig-procent-van-boeren-denkt-aan-stoppen-door-strengere-milieuregels 

[2] https://www.bd.nl/brabant/provincie-geen-excuses-voor-uitspraken-over-boeren-en-drugsafval 

[3] https://www.bd.nl/brabant/boerderijen-in-de-verkoop-maar-wie-zit-te-wachten-op-ouwe-meuk~a8c786be/ 

 

Beantwoording: pdfKleine_en_middelgrote_boerenbedrijven_de_dupe_van_vervroegde_provinciale_milieuregels_beantwoording_dd_28-1-2020.pdf