Statenvragen inzake Weg van de Toekomst

Geacht college,

De “Weg van de Toekomst” is een fiasco geworden op vele fronten, zo lezen wij op de website van het Brabants Dagblad[1]. Over dit fiasco heeft de fractie van de PVV de volgende vragen:

1 Heeft u kennis genomen van het artikel en klopt volgens u de inhoud?  Zo nee, wat klopt er niet?

2 De ombouw van de weg heeft in totaal ruim € 80 miljoen gekost, betaald door het Rijk, de Provincie en door de gemeente Oss. Kunt u aangeven hoeveel de provinciale bijdrage was?

3 De gemeente Oss heeft € 314.000 schadevergoeding ontvangen (te reserveren voor nadere investeringen in de N329) voor het falende Flowman-systeem.
- Is dit de finale schadevergoeding, of alleen voor de gemeente Oss?
- Zo nee, is het college bereid om ook schadevergoeding te eisen voor deze wanprestatie? Zo nee, waarom niet?
- In hoeverre was de Provincie Noord-Brabant betrokken geweest bij de onderhandelingen die tot deze schadevergoeding geleid hebben?

4 De lichtgevende lijnen van Daan Roosegaarde blijken eveneens van een uiterst gebrekkige kwaliteit. Hoeveel heeft Roosegaarde voor deze belijning ontvangen?

5 Heeft u (en/of het Rijk en de gemeente Oss) inmiddels compensatie voor het prutswerk van Roosegaarde ontvangen? Zo ja, hoeveel? Zo nee, wanneer gaat u – al dan niet in overleg met het Rijk en de gemeente Oss – een en welke terugbetaling van Roosegaarde eisen? Zo nee, waarom niet?

6 Is er voor het falende warmtesysteem ook een compensatie geëist? Zo ja, hoeveel en is dat inmiddels ontvangen? Zo nee, waarom laat u de leverende partij zonder financiële tegemoetkoming wegkomen met een hopeloos falend systeem? De PVV-fractie ziet graag de documenten die ten grondslag liggen aan het implementeren van het eveneens hopeloos falende warmtesysteem .

7 Volgens het artikel is het “duurzame” aan de weg wél geslaagd. Kunt u aangeven hoeveel de “zonnebomen” per stuk gekost hebben en hoeveel kilowattuur deze gemiddeld per stuk per jaar (op basis van daadwerkelijk geleverde elektriciteit) geleverd hebben? Zo nee, waarom niet?

Namens de PVV Noord-Brabant,

Harry van den Berg

[1] https://www.bd.nl/oss-e-o/stekker-uit-slimme-systemen-weg-van-de-toekomst-in-oss-is-nu-weer-gewoon-n329~a2341338/ 

 

Beantwoording: pdfGeld_terug_van_falende_Weg_van_de_Toekomst_N329_beantwoording_21-4-2020.pdf