Statenvragen Brabantse boeren zijn uitgepraat met Grashoff en Spierings

PVV Brabant is klaar met de houding van het provinciebestuur richting de agrarische sector

Zes Brabantse boerenorganisaties hebben vorige week de uitnodiging van Gedeputeerde Staten (GS) van Noord-Brabant om verder te praten over de stikstofproblematiek naast zich neergelegd. De aanleiding voor deze organisaties om niet meer met de provincie in gesprek te gaan is de aankoop door GS van boerenbedrijven binnen en buiten Brabant om zo stikstofruimte te creëren voor het Logistiek Park Moerdijk.

"Boerenorganisaties laten niet meer met zich sollen door dit linkse college en dat is een goed teken", aldus woordvoerder Maikel Boon. "Het huidige college van Brabant is het afgelopen jaar zeer kwalijk met agrarische sector omgesprongen. Er werd desastreus beleid doorgedrukt en van echt overleg met de boeren hierover was geen sprake. Het college krijgt nu de deksel op de neus en bij de PVV vinden we dit een goed signaal."

De PVV Noord-Brabant wil door middel van Statenvragen van het huidige provinciebestuur weten wat het zelf vindt van de communicatie met de agrarische sector de afgelopen tijd en waarom het bepaalde organisaties wel aan tafel wilde houden en andere niet. Met het oog op de toekomst zou het goed zijn als de boeren nauwer bij het beleid betrokken worden.

 

Geacht college,

De Brabantse boerenorganisaties zijn uitgepraat met gedeputeerden Grashoff en Spierings.[1] Dat staat in een gezamenlijke brief die aan de provincie is verstuurd door de boerenvertegenwoordigers. De PVV is van mening van dat dit college nooit serieus in gesprek is geweest met de agrarische sector.

Daarom de volgende vragen:

1. Kan GS aangeven waarom Farmers Defence Force (FDF), de Nederlandse Vakbond Pluimveehouders (NVP) en de Nederlandse Melkveehouders Vakbond geen uitnodiging hebben gekregen om verder te praten over de stikstofproblematiek?

2. Deelt GS de mening van de PVV dat het belangrijk is om met de gehele agrarische sector in gesprek te blijven? Zo nee, waarom niet?

3. Deelt GS de mening van de PVV dat de omgang van dit college met de agrarische sector zeer slecht is? En dat dit college nooit serieus in gesprek is geweest met de agrarische sector? Zo nee, waarom niet?

4. Deelt dit college de mening van de PVV dat dit college voor onbeduidende milieuorganisaties de rode loper uitrolt en voor boerenorganisaties de deur dichtgooit? Zo nee, waarom niet?

5. Is dit college bereid om in de toekomst de boerenorganisaties wel op een respectabele manier te benaderen? Zo ja, wat gaat dit college veranderen in hun benadering richting de agrarische sector? Zo nee, waarom niet?

Namens de PVV Noord-Brabant,

Maikel Boon

[1] https://www.boerderij.nl/Home/Nieuws/2020/4/Brabantse-boeren-zijn-uitgepraat-met-Grashoff-en-Spierings-566008E/ 

 

Beantwoording: pdfBrabantse_boeren_zijn_uitgepraat_met_Grashoff_en_Spierings_beantwoording_dd_21-4-2020.pdf