Statenvragen biomassaschandaal Amercentrale

Geacht college,

Op de website van de Telegraaf is een onthutsend artikel[1] te lezen dat geheel aansluit bij onze eerdere statenvragen[2][3] over de biomassapraktijken rond de Amercentrale.

Hierover de volgende vragen:

1. Heeft u het bericht in de Telegraaf en onze oude statenvragen hieromtrent gelezen? Zo ja, ziet u dan een bevestiging van wat de PVV-fractie in de statenzaal al sinds 2013 keer op keer hierover zegt? Zo nee, hoe ziet u deze praktijken dan?

2. Is het college bereid om op kortst mogelijke termijn een uitgebreid en diepgaand onderzoek te starten naar de genoemde wanpraktijken? Zo ja, per wanneer? Zo nee, wat gaat u dan wel doen?

3. Haalt het college nu eindelijk eens deze vorm van biomassa uit de cijfers voor duurzaamheid, ongeacht wat de bizarre definitie daarvoor vanuit Brussel en Den Haag luidt? Zo nee, bent u dan op zijn minst bereid de cijfers van de Amercentrale altijd separaat, of met de aanduiding “waarvan bij percentages “duurzame energie” en “duurzame elektriciteit” in publicaties te vermelden? Zo nee, waarom neemt u uzelf en de bevolking dat zo verschrikkelijk in de maling?

Namens de PVV Noord-Brabant,

Harry van den Berg

[1] https://www.telegraaf.nl/nieuws/316198030/de-ecologische-ramp-achter-biomassa 

[2] https://www.pvvnoordbrabant.nl/index.php/nieuws/statenvragen/1103-pvv-noord-brabant-essent-duurzaam-misleidend-en-toezicht-provincie-faalt 

[3] https://pvvnoordbrabant.nl/nieuws/statenvragen/1363-pvv-brabant-brabants-energieakkoord-maakt-brabant-lelijker-warmer-armer-en-viezer en vele vele andere moties en vragen 

 

Beantwoording: pdfBiomassaschandaal_Amercentrale_beantwoording_dd_9-6-2010.pdf