Statenvragen Mislukking Braboflex in Eindhoven

Geacht college,

In het Eindhovens Dagblad van 21 april valt op pagina 8 te lezen dat het CDA in Eindhoven een einde wil maken aan het experiment met Braboflex in de gemeente. De genoemde redenen zijn een gebrek aan animo onder reizigers en enorme subsidiebedragen per reiziger voor het kleine aantal mensen dat wel van Braboflex gebruik maakt.

Daarom de volgende vragen:

1. Bent u bekend met het bericht en is de informatie juist?

2. Wat vindt u van de suggestie van de raadsleden van het CDA Eindhoven om de stekker uit Braboflex te trekken?

3. Bent u het met de PVV eens dat de uitkomsten rondom Braboflex in Eindhoven ronduit vernietigend zijn? Zo nee, waarom niet?

4. Volgens de Eindhovense raadsleden kost Braboflex 42 euro subsidiegeld per reiziger. Heeft u inzicht in de ontwikkeling van de kosten per reiziger, wat is volgens u het aanvaardbare subsidiebedrag, denkt u dat te kunnen bereiken en zo ja, wanneer?

Namens de PVV Noord-Brabant,

Harry van den Berg

 

Beantwoording: pdfMislukking_Bravoflex_in_Eindhoven_beantwoording_dd_12-5-2020.pdf