Statenvragen Vleermuisdoden door windpark knooppunt Galder

Geacht college,

Op de website van BN de Stem viel 17 juni jl. te lezen dat een viertal organisaties, waaronder Vrienden van het Mastbos en Vleermuiswerkgroep Noord-Brabant, vindt dat de provincie Noord-Brabant in strijd met eigen en Europees beleid vergunningen en ontheffingen voor een windpark bij knooppunt Galder heeft verleend. Het windpark zou tot veel meer vleermuisdoden leiden dan door de provincie wordt gesteld, dit is ook de mening van vleermuisdeskundige Peter Twisk.[1]

Daarom de volgende vragen:

1. Op de website van BN de Stem viel 17 juni jl. te lezen dat een viertal organisaties, waaronder Vrienden van het Mastbos en Vleermuiswerkgroep Noord-Brabant, vindt dat de provincie Noord-Brabant in strijd met eigen en Europees beleid vergunningen en ontheffingen voor een windpark bij knooppunt Galder heeft verleend. Het windpark zou tot veel meer vleermuisdoden leiden dan door de provincie wordt gesteld, dit is ook de mening van vleermuisdeskundige Peter Twisk. Is het college bereid om aan de wens van de genoemde organisaties en deskundige Twisk tegemoet te komen en onderzoek te laten doen naar de gevolgen van het windenergieproject bij de Galder? Zo nee, waarom niet?

2. Uit onderzoek bij windturbines blijkt dat het abrupte drukverschil tussen de voor- en achterzijde van een draaiende turbinewiek ontplofte trommelvliezen, vele geïmplodeerde organen (waaronder longen) en uiteindelijk een gruwelijke dood bij vleermuizen tot gevolg heeft.[2] De beestjes sterven na een urenlange onvoorstelbaar wrede marteling door verdrinking in eigen bloed. Wat vindt het college van deze volgens ons weerzinwekkend afschuwelijke marteling? Is het college bereid om dergelijke informatie te delen in haar communicaties over windturbines? Zo nee, waarom niet?

3. Hoeveel vleermuizen mogen, of hoeveel procent van de lokale vleermuizenpopulatie mag van het college op genoemde gruwelijke wijze sterven bij de inmiddels wereldwijd nummer 1 oorzaak van vleermuissterfte, de windturbine?

4. Bent u bereid om met vogel- en vleermuisdeskundigen in gesprek te gaan, teneinde de ecologische gevolgen van de mede door ook dit college gefaciliteerde massale uitrol van wind- en zonne-energie in een ander daglicht te zien, dan die van algemene, niet zelden pro-"duurzaamheid"acterende adviesbureaus of de MER-commissie die nota bene naast de NWEA, de windturbine-exploitantenlobby gehuisvest is? Zo nee, waarom niet?

5. Is het college bereid om een einde aan deze gruwelijke martelingen te maken en te stoppen met de uitrol van windenergie? Zo nee, waarom niet?

Namens de PVV Noord-Brabant,
Harry van den Berg

[1] https://www.bndestem.nl/breda/onderzoeker-windmolens-bij-galder-moorden-vleermuizen-uit~a390a353/ 

[2] https://www.trouw.nl/nieuws/vleermuis-versus-windmolen~bdb2e943/