Statenvragen Peperduur fietsenhok Eindhoven

Geacht college,

De PVV-fractie is geschrokken van berichtgeving[1] over de enorme overschrijding van de bouwkosten van een fietsenhok in Eindhoven en het kennelijke gemak waarmee het provinciebestuur 9 miljoen weggeeft aan deze overschrijding.

De PVV heeft hierover de volgende vragen:

1. Heeft het college kennis genomen van het artikel en is de inhoud er van correct? Zo nee, waarom niet?

2. Het bedrag van 30 miljoen euro voor 5400 fietsenrekken betekent € 5.555 per fiets. Vindt het college dat net als de PVV een absurd en onacceptabel bedrag? Zo nee en zo ja, wat vindt u het maximaal acceptabel bedrag per stallingsplaats?

3. Is er onderzoek gedaan naar aanzienlijke voordeliger alternatieven voor dit peperdure fietsenhok? Zo ja, welke en met welke kosten? Zo nee, waarom niet?

met vriendelijke groet,

Namens de PVV Noord-Brabant,
Harry van den Berg

 [1] https://www.ed.nl/eindhoven/fietsenkelder-bij-station-eindhoven-kost-geen-18-maar-30-miljoen-euro~a278c8dd/