Statenvragen Bestrijding radicaal dierenactivisme

PVV Brabant wil dat provincie waakzaam is voor radicaal dierenactivisme

De Land- en Tuinbouworganisatie Nederland heeft gewaarschuwd voor nieuwe acties van radicale dierenactivisten in ons land. Zo heeft bijvoorbeeld de zeer radicale groepering Meat the Victims gesuggereerd dat ze binnenkort weer in actie zullen komen.

De PVV Noord-Brabant neemt deze signalen bloedserieus en wil dat de provincie haar rol oppakt en meehelpt om deze ondermijnende vorm van criminaliteit aan te pakken. Woordvoerder Maikel Boon: "We mogen onze ogen niet sluiten voor het georganiseerde, radicale dierenactivisme dat buiten de kaders van onze democratische rechtstaat opereert en het lokale gezag ondermijnt, denk maar aan de verwerpelijke stalbezetting in Boxtel vorig jaar mei. Een effectieve aanpak van het ondermijnende dierenactivisme vraagt dan ook om een georganiseerde overheid, die alle middelen en instrumenten inzet die ze tot haar beschikking heeft."

De PVV heeft daarom Statenvragen gesteld.

 

Geacht college,

LTO Nederland heeft gewaarschuwd voor nieuwe acties van radicale dierenactivisten. Radicaal dierenactivisme is in Brabant een groot probleem, waar de samenleving op vele manieren mee te maken heeft. We mogen onze ogen niet sluiten voor het georganiseerde, radicale dierenactivisme dat buiten de kaders van onze democratische rechtstaat opereert en het lokale gezag ondermijnt, denk maar aan de verwerpelijke stalbezetting in Boxtel vorig jaar mei.

Een effectieve aanpak van het ondermijnende dierenactivisme vraagt dan ook om een georganiseerde overheid, die alle middelen en instrumenten inzet die ze tot haar beschikking heeft.

Daarom de volgende vragen:

1. Is dit college bekend met de waarschuwing voor nieuwe acties van radicale dierenactivisten?[1]

2. Deelt dit college de mening van de PVV dat radicaal dierenactivisme, zoals de stalbezetting in Boxtel vorig jaar mei, het lokale gezag ondermijnt? Zo ja/nee, waarom (niet)?

3. Deelt dit college de mening van de PVV dat de aanpak van ondermijnend dierenactivisme al langer geen exclusieve taak meer is van de politie en het Openbaar Ministerie? Zo ja/nee, waarom (niet)?

4. Deelt dit college de mening van de PVV dat de provincie een rol heeft in de bestrijding van ondermijnend dierenactivisme? Zo ja nee, waarom (niet)?

5. Kan dit college aangeven wat er in de huidige periode is gedaan aan de bestrijding van ondermijnend dierenactivisme?

6. Deelt dit college de mening van de PVV dat radicaal dierenactivisme als thema geprioriteerd moet worden binnen het RIEC? Zo ja/nee, waarom (niet)?

7. Deelt dit college de mening van de PVV dat dit college haar middelen en (coördinerende) instrumenten in moet zetten om radicaal en ondermijnend dierenactivisme te bestrijden? Zo ja, welke middelen en (coördineerde) instrumenten gaat dit college inzetten? Zo nee, waarom niet?

Namens de PVV Noord-Brabant,

Maikel Boon

[1] https://www.pigbusiness.nl/artikel/359093-lto-roept-op-tot-waakzaamheid-voor-nieuwe-acties-dierenactivisten/