Statenvragen Ruit en camera's bij Aarle-Rixtel

Geacht college,

Op de website van het Eindhovens Dagblad is te lezen dat het Dorpsplatform Aarle-Rixtel met camera's aan alle acht in- en uitgangen van Aarle-Rixtel in kaart wil brengen waar al het verkeer vandaan komt en naartoe gaat[1]. Het platform meldt daarbij: “We willen serieus met de provincie praten.”

De PVV heeft hierover de volgende vragen:

1 Bent u bekend met het artikel en klopt volgens u de inhoud? Zo nee, waarom niet?

2 De provincie en de gemeenten zijn bezig om de verkeersstromen rond de eerder geplande Noord-Oostcorridor (binnen het project Ruit Eindhoven) te onderzoeken om deze te optimaliseren. Kunt u een update geven over de actuele stand van zaken en tijdspad per oplossing voor trajecten per gemeente en per (eventueel aan te leggen) weg? Zo nee, waarom niet

3 Bent u het met de PVV eens dat de oorspronkelijk geplande Noord-Oostcorridor vanuit puur verkeerstechnisch oogpunt de beste oplossing is voor de verkeerproblematiek zowel in Aarle-Rixtel als voor de regio Helmond – Eindhoven? Zo nee, waarom niet? Zo ja, waarom niet bij wijze van spreken morgen beginnen met dit project?

4 Heeft u statistieken over de verkeersstromen in en rond Aarle-Rixtel en (in een eerder stadium, zoals bij de plannen voor de Noord-Oostcorridor) onderzoek naar de verkeersbewegingen inzake doorgaand- en lokaal verkeer gedaan? Zo ja, kunt u deze onderzoeken in de beantwoording op deze vraag publiceren? Zo nee, bent u bereid om alsnog vanuit de provincie onderzoek hiernaar in te stellen?

5 Hoe staat u tegenover de privacygevoeligheid bij het plan van het Dorpsplatform?

6 Bent u bereid om op korte termijn contact op te nemen met het Dorpsplatform Aarle-Rixtel, om serieus te gaan praten, zoals het Dorpsplatform wenst? Zo nee, waarom niet?

Namens de PVV Noord-Brabant,

 Harry van den Berg

[1] https://www.ed.nl/de-peel/slimme-camera-s-moeten-doorgaand-verkeer-in-aarle-rixtel-registreren~aa1e3e9a/