Statenvragen Bezetting provinciehuis en kantoor ZLTO door radicale dierenactivisten

PVV Brabant: Provincie moet aangifte doen tegen dierenactivisten

Nu bekend is geworden dat de radicale dierenactivisten van Animal Rebellion wegens het bezetten van het kantoor van de ZLTO volgende maand voor de rechter moeten verschijnen, is de Brabantse PVV is van mening dat de provincie ook aangifte moet doen tegen deze activisten die vorige week vrijdag op illegale wijze demonstreerden door op het dak van het provinciehuis te klimmen.

Woordvoerder Maikel Boon: "Deze doorgedraaide activisten trekken zich van de wet niets aan, maar de wet is helder: erfvredebreuk en lokaalvredebreuk zijn verboden en het zou goed zijn als de provincie het signaal afgeeft dat deze vormen van intimidatie niet worden geaccepteerd. Verder is de PVV zeer dankbaar voor het kordate optreden van de politie afgelopen weekend en we vragen dan ook of de provincie de betrokken agenten wil bedanken."

 

Geacht college,

Radicale dierenactivisten hebben de afgelopen periode flink huisgehouden in Brabant. Zo werd het provinciehuis bezet[1] door radicale dierenactivisten en werd het kantoor van de ZLTO[2] overvallen. Bij beide misdragingen werden activisten opgepakt.

Hierover de volgende vragen:

1. Deelt dit college de mening van de PVV dat de aanvallen van dierenactivisten op het provinciehuis en de ZLTO verwerpelijk zijn en niets te maken hebben met legaal, vreedzaam protest? Zo nee, waarom niet?

2. Deelt dit college de mening van de PVV dat de tijd van wegkijken bij acties van radicale dierenactivisten voorbij is? Zo nee, waarom niet?

3. Heeft de provincie aangifte gedaan wegens erfvredebreuk en/of lokaalvredebreuk tegen de radicale dierenactivisten die zijn aangehouden na de inklimming op het erf van het provinciehuis? Zo nee, waarom niet en is het college bereid om alsnog aangifte te doen?

4. Al in 2009 werd in een politierapport over criminele ondermijning het radicale dierenrechtenactivisme expliciet genoemd als een vorm van ondermijnende criminaliteit[3]. Deze constatering werd in 2018 herhaald in een onderzoek van de Politieacademie[4]. Ziet dit college de groepering Animal Rebbelion als een organisatie die betrokken is bij ondermijnende criminaliteit en is dit college bereid om met de Veiligheidsdriehoek in gesprek te gaan en kijken wat de mogelijkheden zijn om Animal Rebellion aan te pakken in het kader van de bestrijding van ondermijnende criminaliteit? Zo nee, waarom niet?

5. In het artikel “Dit zijn de mensen achter Animal Rebellion[5]” worden onze agenten die betrokken waren bij de aanhoudingen op het provinciehuis door de radicale dierenactivisten weggezet als gewelddadig. Deelt dit college de mening van de PVV dat onze agenten juist zeer professioneel hebben opgetreden? En is dit college bereid om onze agenten te bedanken voor hun inzet? Zo nee, waarom niet?

6. Op 15 september gaf het college in beantwoording[6] op Statenvragen van de PVV aan dat dit college niet ziet hoe criminele acties van radicale dierenactivisten het lokale gezag ondermijnen. Deelt dit college – nu radicale dierenactivisten het provinciehuis en het kantoor van de ZLTO tot doelwit hebben gemaakt – inmiddels wel de mening dat radicaal dierenactivisme het lokale gezag ondermijnt? Zo nee, waarom niet? Zo ja, welke maatregelen gaat dit college nemen om het lokale gezag te beschermen?

7. Deelt dit college de mening dat radicaal dierenactivisme onder georganiseerde (ondermijnende) criminaliteit geschaard zou moeten worden en dat het daarom binnen het bestek van het RIEC zou moeten vallen. En is dit college dan bereid om, als het nodig blijkt, radicaal dierenactivisme alsnog als thema te prioriteren binnen het RIEC en het RIEC-convenant daarop aan te laten passen? Zo nee, waarom niet?

Namens de PVV Noord-Brabant,

Maikel Boon

[1] https://www.bd.nl/video/animal-rebellion-demonstreert-voor-en-op-het-provinciehuis~p169274 

[2] https://www.nieuweoogst.nl/nieuws/2020/09/21/dierenactivisten-afgevoerd-bij-bezetting-zlto-kantoor 

[3] Zie p.98 https://respubca.home.xs4all.nl/pdf/Over%20Ondermijning_2edruk_bew.%20Amsterdam%20Chiu%20Man.%20pdf.pdf 

[4] Zie p. 55 https://www.politieacademie.nl/actueel/Documents/sluipend%20gif.pdf 

[5] https://www.bd.nl/den-bosch-vught/dit-zijn-de-mensen-achter-animal-rebellion~aa9fd698/ 

[6] https://www.brabant.nl/bestuur/provinciale-staten/statenstukken/statenvragen-en-antwoorden/download?qvi=1560416