Statenvragen Aerius-model aan vervanging toe

PVV Noord-Brabant: “Vervanging stikstofmodel Aerius geeft boeren lucht”

Brabant stikt niet door teveel stikstof maar door teveel regelgeving. Dit blijkt wederom uit onderzoek van De Stichting Agri Facts (Staf). Staf heeft na een vergelijking van Europese rekenmodellen voor stikstof geconcludeerd dat wanneer Nederland andere gangbare Europese modellen zou gebruiken voor het berekenen van stikstofneerslag, de doelstelling voor 2030 voor de landbouw al behaald zou zijn.

 Woordvoerder Maikel Boon: "De PVV heeft vragen gesteld naar aanleiding van het onderzoek van Staf. Als het klopt wat Staf beweert, dan moet Brabant er landelijk op aandringen dat we afstappen van het verouderde Aerius en aansluiting zoeken bij andere modellen zodat onze landbouw wat welverdiende lucht krijgt.

De onzinnige "stikstofcrisis" duurt al veel te lang. Stikstof is bovenal een juridisch probleem dat onze boeren slapeloze nachten bezorgt. Vanwege de stikstofregels overweegt zo’n veertig procent van de Brabantse boeren te gaan stoppen. Het gaat hierbij vooral om kleine en middelgrote boerenbedrijven. Daarom eist de PVV actie van het Brabants college."

 

Geacht college,

De Stichting Agri Facts (Staf) heeft na een vergelijking van Europese rekenmodellen voor stikstof geconcludeerd dat wanneer Nederland andere gangbare Europese modellen zou gebruiken voor het berekenen van stikstofneerslag, de doelstelling voor 2030 voor de landbouw al behaald zou zijn.[1]

Hierover de volgende vragen:

1. Deelt dit college dat Brabant niet stikt door teveel stikstof maar door teveel regelgeving? Zo nee, waarom niet?

2. Is het college het met de PVV eens dat stikstof bovenal een juridisch probleem is en dat, wanneer het overstappen naar een ander rekenkundig model een uitweg uit deze problematiek biedt deze oplossing met beide handen aangegrepen moet worden? Zo nee, waarom niet?

3. Kan het college aangeven of de bewering van Staf klopt dat bij gebruik van het Loros-Euros/Emep-model de stikstofdoelstelling voor 2030 voor de landbouw al behaald zou zijn? Zo nee, waarom niet?

4. Staf beweert ook dat Aerius qua wetenschappelijke ontwikkeling op zijn einde loopt, een bewering die aansluit op de kritiek op de rekentool van de commissie Hordijk.[2] Is het college het met de PVV eens dat er hierom des te meer reden is om het Rijk te verzoeken om Aerius los te laten en onze Brabantse landbouw hiermee een helpende hand te bieden? Zo nee, waarom niet?

5. Indien de conclusies van Staf kloppen, is het college dan bereid om de rijksoverheid te verzoeken om Aerius los te laten en aansluiting te zoeken bij andere gangbare modellen als Loros-Euros en Emep? Zo nee, waarom niet?

Namens de PVV Noord-Brabant,
Maikel Boon

[1] https://www.boerderij.nl/Home/Nieuws/2020/10/Staf-met-ander-rekenmodel-is-stikstofdoel-al-behaald-654383E/ 

[2] https://www.rd.nl/vandaag/economie/forse-kritiek-hordijk-op-rekentool-stikstof-1.1671577 

 

Beantwoording: pdfBeantwoording_schriftelijke_vragen_PVV_Noord-Brabant_over_Aerius-model_aan_vervanging_toe.pdf