Statenvragen Brabantse boeren verjaagd door dit college

PVV Brabant: Provinciebestuur jaagt boeren weg!

Persbericht: Op de website van Omroep Brabant[1] viel afgelopen zondag het verhaal te lezen van varkensboer Jan (59), die vroegtijdig gaat stoppen met zijn bedrijf vanwege doorgeslagen provinciale milieu- en natuurregelgeving. Boer Jan maakt gebruik van de warme saneringsregeling voor de varkenshouderij, maar voelt zich hiertoe gedwongen en had het liefst doorgewerkt tot aan zijn pensioen.

Woordvoerder Maikel Boon: "Het verhaal van Jan is schrijnend en helaas één uit velen. Boeren in Brabant worden door een onbetrouwbare overheid gedwongen om hun bedrijfsactiviteiten te staken en worden onvrijwillig een vervroegd pensioen in gejaagd terwijl hun collega-boeren in andere provincies aan veel minder strikte eisen worden onderworpen.

De provincie Brabant heeft in 2017 de deadline van 2028 waarop stallen aan nieuwe milieueisen moeten voldoen eenzijdig naar voren gehaald. Het vorige college is hierover gevallen maar het huidige nieuwe college heeft deze daad van onbehoorlijk bestuur niet ongedaan gemaakt, en gaat vrolijk op dezelfde voet verder. Boeren zijn uiteindelijk niets opgeschoten met dit nieuwe college. Voor de PVV Noord-Brabant is dit nog steeds onacceptabel en vandaar deze statenvragen."

 

Geacht college,

Bij Omroep Brabant was het verhaal te zien van varkensboer Jan (59) die vroegtijdig moet stoppen met zijn bedrijf vanwege doorgeslagen provinciale milieu- en natuurregelgeving[1].

Hierover de volgende vragen:

1. Is dit college bekend met de situatie van varkensboer Jan uit Oostelbeers die van plan is om te stoppen met zijn bedrijf, hetgeen door hem als gedwongen wordt ervaren ?

2. Heeft dit college ooit gesproken met Varkensboer Jan over de beëindiging van zijn bedrijf? Zo ja wanneer? Zo nee, waarom niet?

3. Deelt dit college de mening van de PVV dat het beschamend is dat de provincie deze boer heeft weggepest? Zo nee, waarom niet?

4. Kan dit college aangeven of er meer boeren hun bedrijf gaan beëindigen vanwege het eenzijdig naar voren halen van de deadline van stalaanpassingen? Zo nee, waarom niet?

5. Kan dit college aangeven waarom er met het naar voren halen van de datum van de stalaanpassingen door dit college geen rekening wordt gehouden met het pensioenplan van boeren? Zo nee, waarom niet?

6. Deelt dit college de mening van de PVV dat dit beleid van de provincie een schoolvoorbeeld is van onbehoorlijk en onbetrouwbaar bestuur? Zo nee, waarom niet?

7. Deelt dit college de mening van de PVV dat het verjagen van Brabantse boeren van hun land moet stoppen? Zo nee, waarom niet?

Namens de PVV Noord-Brabant,

Maikel Boon

[1] https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/3277450/varkensboer-jan-59-maakt-gebruik-van-regeling-en-stopt-na-36-jaar-maar-vrijwillig-voelt-het-niet