Statenvragen Brabantse boeren vluchten naar België

PVV Noord-Brabant: Ondoordacht stikstofbeleid jaagt Brabantse boeren naar België

Onderzoek heeft aangetoond dat de afgelopen jaren steeds meer Brabantse boeren vluchten naar België. Ze bouwen bij onze zuiderburen nieuwe stallen of breiden bestaande stallen uit. De oorzaak van deze vlucht moet worden gezocht bij de te strenge Brabantse regelgeving. Brabant verschoof de deadline uit het stikstofconvenant vier jaar naar voren naar 2024, terwijl de Provincie Limburg de deadline twee jaar naar achter heeft geschoven, naar 2030. Dit is een niet uitlegbaar verschil van zes jaar.

Woordvoerder Maikel Boon: "Dit onderzoek laat weer eens zien dat het verschrikkelijke Brabantse stikstofbeleid niet werkt. Boeren worden weggejaagd uit Brabant en bouwen over de grens nieuwe megastallen, omdat de regels in België soepeler zijn. Het stikstofprobleem, wat volgens het Brabants college zo'n groot probleem is, wordt hiermee alleen maar verplaatst. Tevens zet hiermee de schaalvergroting in de veehouderij door, een ontwikkeling waar de kleinere Brabantse boeren uiteindelijk de dupe van zullen zijn. Als Brabant zijn agrarische gezin- en familiebedrijven wil behouden moet de provincie zo snel mogelijk de Brabantse stikstofregels schrappen."

De PVV heeft Statenvragen gesteld over deze absurde situatie en wil van het college weten of ze nu eindelijk bereid zijn om het stikstofbeleid te herzien.

 

Geacht college,

Onderzoek van Omroep Brabant[1] toont aan dat de afgelopen jaren steeds meer Brabantse boeren de overstap hebben gemaakt naar België. Ze bouwen bij onze zuiderburen nieuwe stallen of breiden bestaande stallen uit. De oorzaak moet worden gezocht bij de strenge Brabantse regelgeving.

Daarom de volgende vragen:

1. Deelt dit college de mening van de PVV dat Brabantse boeren door het omstreden beleid van de provincie gedwongen worden om zich elders te vestigen, bijvoorbeeld in België? Zo nee, waarom niet?

2. Is dit college bereid om met de (vertrokken) Brabantse boeren in gesprek te gaan over hoe en waarom de Brabantse strenge stikstofregelgeving in de praktijk onwerkbaar is? Zo niet waarom niet?

3. Is dit college het met de PVV eens dat door het Brabantse beleid de boekhoudkundige problemen omtrent stikstof zich op deze manier alleen maar verplaatsen? Zo nee, waarom niet?

4. Kan dit college aangeven hoeveel de Brabantse stikstofregelgeving tot nu toe heeft gekost en hoeveel ton stikstof bespaard is? Zo nee, waarom niet?

5. De ondernemers die hun toevlucht zoeken in België bouwen vooral megastallen net over de grens. De fnuikende Brabantse regelgeving leidt op deze manier tot schaalvergroting, wat weer ten koste zal gaan van de concurrentiepositie van de kleine agrarische gezins- en familiebedrijven. Deelt dit college de vrees van de PVV-fractie dat de kleine agrarische familie- en gezinsbedrijven uit Brabant zullen verdwijnen door de bouw van megastallen in België? Zo nee, waarom niet?

6. Is dit college bereid het strenge Brabantse stikstofbeleid te schrappen? Zo nee, waarom niet?

Namens de PVV Noord-Brabant,

Maikel Boon

[1] https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/3331135/steeds-meer-brabantse-boeren-bouwen-megastallen-net-over-de-grens-met-belgie