Statenvragen Geweld, drugsdumpingen en vandalisme op de Brabantse Wal

PVV Brabant: Cameratoezicht uitbreiden tegen toenemend geweld in het buitengebied

Jongeren hebben dinsdag 20 april met grof geweld een picknicktafel vernield op de Kraaijenberg in Bergen op Zoom. Ook heeft deze groep jongeren daarna boswachter Erik de Jonge met de dood bedreigd. Het is het zoveelste voorbeeld van vernielingen, bedreigingen en brandstichtingen op de Kraaijenberg.

Woordvoerder Maikel Boon: "Het voorbeeld van de Kraaijenberg laat zien dat er nog genoeg fout gaat in ons Brabantse buitengebied. Daarom luidt de PVV de noodklok. Dit is een herhaalde oproep aan het provinciebestuur om snel meer gebruik te maken van cameratoezicht. Of het nu gaat om drones, bodycams of slimme camera's, de provincie maakt nog veel te weinig gebruik van deze moderne hulpmiddelen.
Middels onze Statenvragen verzoeken we om een verhoogde inzet en om extra financiële middelen."

 

Geacht college,

Jongeren hebben dinsdag 20 april met grof geweld een picknicktafel vernield op de Kraaijenberg in Bergen op Zoom[1]. Ook heeft deze groep jongeren ook boswachter Erik de Jonge met de dood bedreigd. Het is het zoveelste voorbeeld van vernielingen, bedreigingen en brandstichtingen op de Kraaijenberg in Bergen op Zoom.

De PVV pleit voor daarom voor meer cameratoezicht in het buitengebied. In een eerdere memo[2] aan PS liet het college weten dat ‘twee BOA's zijn uitgerust met bodycams en de BOA's de beschikking [hebben] gekregen over slimme camera's’. De PVV wil weten wat deze maatregelen tot op hebben opgeleverd.

Daarom de volgende vragen:

1. Is het college het met de PVV eens dat cameratoezicht (bijvoorbeeld op strategische locaties in het gebied, zoals toegangswegen) dit vreselijke voorval[3] voorkomen had kunnen worden en/of de opsporing had kunnen vergemakkelijken? Zo nee, waarom niet?

2. Deelt dit college de mening van de PVV dat de veiligheid in het Brabantse buitengebied vergroot moet worden? Zo nee, waarom niet?

3. Deelt dit college de mening van de PVV, vele groene boa’s en terreinbeherende organisaties[4] dat camera’s met slimme software[5] de veiligheid in het Brabantse buitengebied kunnen vergroten, bijvoorbeeld wanneer deze door toezichthouders flexibel en/of mobiel kunnen worden ingezet? Zo nee, waarom niet?

4. In een eerdere memo aan PS liet het college weten dat ‘twee BOA's zijn uitgerust met bodycams en de BOA's de beschikking [hebben] gekregen over slimme camera's’. Kan het college aangeven wat deze maatregelen tot op hebben opgeleverd?

5. In dezelfde memo werd aangegeven dat de provincie met een gemeente in gesprek is over de mogelijkheid een gebied in te richten met onder meer cameratoezicht. Kan het college aangeven wat de stand van deze gesprekken is en of er al concrete plannen zijn?

6. Is dit college verder bereid om, samen met het budget wat gereserveerd wordt voor Vervolgaanpak ‘Naar een weerbare overheid in het buitengebied’ (zie Statenmededeling[6]), budget te reserveren om terreinbeherende organisaties, omgevingsdiensten en SSiB in staat te stellen om waar nodig flexibele/mobiele camera’s met slimme software in te zetten? Zo nee, waarom niet?

Namens de PVV Noord-Brabant,

Maikel Boon

[1] https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/3377079/boswachter-bedreigd-nadat-jongens-picknicktafel-vernielen 

[2] https://www.brabant.nl/bestuur/provinciale-staten/statenstukken/ps/20200619/download?qvi=1440893 

[3] https://twitter.com/wa_boz/status/1384854470803271684 

[4] https://www.ad.nl/binnenland/roep-om-cameratoezicht-in-bos-tegen-dumpen-drugsafval~a708196d/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.bing.com%2F 

[5] https://www.prorail.nl/nieuws/slimme-mobiele-cameras-tegen-overlast-op-het-spoor 

[6] https://www.brabant.nl/politiek-en-bestuur/provinciale-staten/vergaderingen-ps/cpv/20171120/download.aspx?qvi=895542