Enorme drugsdumping op Brabantse Wal nog steeds niet opgeruimd

Geacht college,

Vandaag valt op de site van Omroep Brabant te lezen[1] dat de enorme drugsdumping op de Brabantse Wal, die vorig jaar in een daarvoor uitgegraven put is ontdekt, nog steeds niet is opgeruimd. Het drugsafval zit nog steeds in de grond en een oplossing is nog niet in zicht.

Daarom de volgende vragen:

1. Volgens de provincie is de bodemsanering “een complexe operatie”. Kan het college concreet duidelijk maken wat er precies zo complex is aan het afgraven van de vervuilde grond ten einde er zorg voor te dragen dat het drugsafval niet doorsijpelt naar diepere lagen? Zo nee, waarom niet?

2. Is het college het met de PVV eens dat het tamelijk absurd is dat na een jaar er nog geen saneringsplan op tafel ligt? Zo nee, waarom niet?

3. Is het college het met de PVV eens dat, los van het technocratisch gefröbel van een “saneringsplan”, zo snel mogelijk saneren sowieso de voorkeur verdient boven nog langer wachten, dit om de “ondergrond van het bosrijke natuurgebied” in bescherming te nemen? Zo nee, waarom niet?

4. Is het college bereid om de betrokken partijen aan te sporen om bij wijze van spreken morgen nog te beginnen met saneren en zaken als verantwoordelijkheid en opruimkosten op een later moment te finaliseren? Zo nee, waarom niet?

5. Kan het college duidelijk maken hoever het onderzoek naar de aangehouden verdachten van het nabijgelegen drugslab is gevorderd? Is het al bekend of zij betrokken zijn bij de dumpingen in de put en kan het college aangeven of de uiteindelijke kosten op de daders verhaald zullen worden?

Namens de PVV Noord-Brabant,

Maikel Boon

[1] https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/4029797/grootste-drugsdumping-ooit-op-brabantse-wal-ligt-er-na-een-jaar-nog-steeds