Statenvragen Boeren zitten klem tussen regels

Geacht college,

Op de site van Omroep Brabant is het schrijnende verhaal van boer Leo opgetekend.[1] Boer Leo zit naar eigen zeggen klem tussen de provinciale en landelijke regelgeving omtrent stikstof. Om aan de aangescherpte eisen voor stikstofemissie van de provincie te voldoen moet Leo vóór 2024 een ruime ton investeren in een emissie-arme vloer, terwijl de landelijke regelgeving er wellicht voor gaat zorgen dat zijn bedrijf, dat nabij een Natura2000-gebied staat, vóór 2030 zal moeten verdwijnen.

De PVV Noord-Brabant heeft hierover de volgende vragen:

1. Is het college op de hoogte van de schrijnende gevallen, zoals de casus van boer Leo, waarbij goedbedoelende veehouders ingeklemd komen te zitten tussen provinciaal stikstofbeleid enerzijds en landelijk beleid anderzijds?

2. Is het college het met de PVV eens dat dit een volstrekt onwerkbare situatie is en dat veehouders voor onmogelijke keuzes worden gesteld? Zo nee, waarom niet?

3. Is het college bereid om veehouders als boer Leo de mogelijkheid te geven om te wachten met investeringen die noodzakelijk zijn om aan de Brabantse regelgeving omtrent stikstofuitstoot te voldoen, op z’n minst totdat er 100% duidelijkheid is over hoe het landelijke stikstofbeleid eruit komt te zien? Zo nee, waarom niet?

4. Is het college het met de PVV tevens eens dat Brabantse veehouders sowieso extra uitstel moeten krijgen om aan de Brabantse emissienormen te voldoen, omdat de Raad van State nog uitspraak moet doen over de rechtmatigheid van de emissie-arme vloeren waarin boeren als boer Leo nu gedwongen moeten investeren? Zo nee, waarom niet?

5. Is het college het met de PVV eens dat, gezien de landelijke ontwikkelingen die langzaamaan wijzen op meer lucht voor de agrarische sector[2][3], het Brabantse stikstofbeleid achterhaald en aan herziening toe is? Zo nee, waarom niet?

6. Houdt het college rekening met de mogelijkheid dat CDA Brabant zich aansluit bij de boodschap van CDA-partijleider Hoekstra[4] en in de aanloop naar de PS-verkiezingen een bom onder het (Brabantse) stikstofbeleid gaat leggen? Zo nee, waarom niet?

Namens de PVV Noord-Brabant,

Maikel Boon

[1] https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/4135322/boer-leo-moet-investeren-maar-weet-niet-of-zijn-bedrijf-nog-toekomst-heeft 

[2] https://www.boerenbusiness.nl/artikel/10900171/stikstofdoel-2030-niet-langer-heilig-voor-cda 

[3] https://www.nrc.nl/nieuws/2022/08/18/minister-wil-steun-van-haar-collegas-a4139293 

[4] Zie 2