Statenvragen Kritiek op Brabants plan landelijk gebied (BPLG)

Geacht college,

Het Rijk heeft in het kader van het Nationaal Programma Landelijk Gebied aan iedere provincie verzocht om een provinciaal gebiedsprogramma op te stellen, als uitwerking van dit overkoepelende Nationaal Programma. In Brabant heet dit het Brabants Programma Landelijk Gebied (BPLG). De provincie heeft de Brabantse partners benaderd om middels werksessies mee te werken aan de invulling van het BPLG. Dit alles gebeurt met een zeer korte deadline en het hele proces van de werksessies doorkruist de totstandkoming van de “gebiedsgerichte aanpak” (GGA) in Brabant, die pas net begonnen is. De ZLTO heeft middels een persverklaring stevige kritiek op de BPLG geuit.

De PVV Noord-Brabant heeft hierover de volgende vragen:

1. Is het college bekend met de kritiek van de ZLTO[1] op het proces rondom de BPLG?

2. Is het college bereid om een bespiegeling te geven op alle punten van kritiek op de BPLG die in de persverklaring van de ZLTO worden genoemd? Zo nee, waarom niet?

3. Is het college het met de PVV eens dat de deadline die de provincie heeft gesteld voor het afronden van de werksessies die leiden tot de totstandkoming van de BPLG onhoudbaar is geworden, gezien de veranderde samenstelling van PS na de verkiezingen van 15 maart jl. en de uitwerking die dit gaat hebben op het bestuur van de provincie en de invulling van het stikstofbeleid? Zo nee, waarom niet?

4. Is het college bereid om bij het Rijk de boodschap te verkondigen dat een provinciale uitwerking van het Nationaal Programma Landelijk Gebied onwenselijk is, omdat de GGA-processen eerst zorgvuldig en in goede harmonie met de landbouwpartners dienen te worden afgerond? Zo nee, waarom niet?

5. Is het college tevens bereid om bij het Rijk de boodschap te verkondigen dat een provinciale uitwerking van het Nationaal Programma Landelijk Gebied onwenselijk is, omdat de rijksoverheid zelf de verdere uitwerking van het stikstofbeleid op pauze heeft gezet? Zo nee, waarom niet?

Namens de PVV Noord-Brabant,
Maikel Boon

[1] https://www.zlto.nl/stream/verklaring-zlto-bplg-proces-04042023.pdf