Statenvragen Aanpak onveilige N615

Geacht college,

In Laarbeek klinkt de roep om de N615 tussen Aarle-Rixtel en Gerwen aan te pakken in het kader van de verkeersveiligheid steeds luider.[1] Dit deel van de N615 wordt geteisterd door vele ernstige ongelukken en vooral het kruispunt bij de Deense Hoek in Lieshout is berucht. Nu liggen er plannen om dit deel veiliger te maken, o.a. door het aanleggen van een verkeersveilige rotonde waar de gemeente en de provincie ook geld voor hebben gereserveerd, maar stikstof gooit roet in het eten.

De PVV Noord-Brabant heeft hierover de volgende vragen:

1. Is het college het met de PVV eens dat de “stikstofcrisis” niet vóór de veiligheid op de Brabantse wegen zou moeten gaan? Zo nee, waarom niet?

2. 2022 was een dramatisch jaar als het gaat om slachtoffer in het verkeerd in Brabant.[2] Is het college het met de PVV eens dat we, gezien deze betreurenswaardige statistiek, ons als provincie niet langer moeten laten gijzelen door Haagse regelgeving? Zo nee, waarom niet?

3. De provincie heeft aan Laarbeek laten weten dat vanwege de stikstofproblematiek nu geen nieuwe verkeersprojecten worden gestart en dat er na de zomer meer duidelijkheid zal zijn. Eventueel kan een tijdelijke maatregel worden toegepast als de verkeersveilige rotonde geen doorgang kan vinden.

a. Kan het college aangeven wat deze tijdelijke maatregel concreet in zou kunnen houden?

b. Kan het college aangeven waarom een tijdelijke maatregel stikstoftechnisch wel doorgevoerd zou kunnen worden terwijl de stikstofproblematiek de voorgestelde rotonde zou blokkeren?

c. Kan het college aangeven of een ADC-toets het aanleggen van de rotonde eventueel wel mogelijk zou kunnen maken? Zo nee, waarom niet?

4. Kan het college aangeven of het aanleggen van de Ruit om Eindhoven uiteindelijk een structurele oplossing kan bieden voor dit gebied? Zo nee, waarom niet?

Namens de PVV Noord-Brabant,
Tjerk Langman

[1] https://www.bd.nl/brabant/omwonenden-moedeloos-over-onveilig-kruispunt-hoeveel-ongelukken-moeten-er-nog-volgen-voordat-er-iets-gebeurt~aa7e3a55/ 

[2] https://www.brabant.nl/actueel/nieuws/verkeer-en-vervoer/2023/in-2022-vielen-140-verkeersdoden-in-de-provincie-noord-brabant