Statenvragen Oogsten rotten weg dankzij waterbeleid provincie

Geacht college,

IMG 20231203 WA0008Al jaren is de provincie Noord-Brabant bezig om met miljoeneninvesteringen meanderende beekjes en rivieren in het ons landschap te creëren. Dankzij de meanderende watergangen blijft het water langer vastgehouden in de beekdalen. Het Brabantse provinciebestuur noemt deze aanpak heel fraai ‘beekherstel’[1] of ‘natte natuurparels’[2], maar voor agrariërs in de beekdalen kan dit beleid nogal vervelende effecten hebben. Dankzij de hevige regenval van de afgelopen tijd zijn de kunstmatig meanderende beekjes fors en meermalig buiten hun   oevers getreden, en zijn de natuurparels wel heél erg nat geworden.[3] Het gevolg is dat water op landbouwgronden blijft staan en, tot afgrijzen van agrariërs, gewassen als wortelen en aardappelen in de grond blijven rotten. Oogsten lukt niet, want de zware machines zijn natuurlijk niet amfibisch.

Daarom de volgende vragen:

1. Is het college bekend met de hierboven beschreven nadelige effecten van het beekherstelbeleid en de inzet op het vasthouden van water bij bijvoorbeeld de Reusel en de Kleine Beerze, en de klachten die agrariërs uiten?

2. Deelt het college de opvatting dat het waterbeleid zowel gericht moet zijn op vasthouden tijdens droge periodes als op versneld afvoeren tijdens overmatige neerslag?

3. Herkent het college zich in de opmerkingen over agrariër Meulenbroeks, die naast de Reusel zit, over de afgenomen afvoercapaciteit die is ontstaan door de kunstmatige ingrepen die er op de beek zijn uitgevoerd? Zo ja, wat is het college bereid om hieraan te doen? Zo nee, waarom niet?

4. Is het college bereid om verder beleid van beekherstel te herzien en eerst de projecten rondom de Reusel en de kleine Beerze grondig te evalueren? Zo nee, waarom niet?

5. Is het college het met de PVV eens dat agrariërs die door het provinciaal beleid van water vasthouden en laten meanderen van watergangen tegen volledig mislukte oogsten aanlopen recht zouden moeten hebben op enige vorm van compensatie? Zo nee, waarom niet?

Namens de PVV Noord-Brabant,

Maikel Boon

[1] https://www.brabant.nl/actueel/nieuws/water-en-bodem/2022/oplevering-beekherstel-de-reusel-in-kempenland-west 

[2] https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/3247383/de-kleine-beerze-een-brede-rechte-sloot-verandert-weer-in-een-kronkelende-beek 

[3] https://www.ed.nl/reusel-de-mierden/aardappelen-en-wortels-rotten-weg-op-akkers-kempische-boeren-en-dat-gaan-we-in-portemonnee-voelen~ac6dfb44/