Statenvragen Een nieuwe provinciale weg tussen de A73 en de A50?

Geacht college,

Op verzoek van de gemeenteraad van Land van Cuijk is er een onderzoek[1] gestart naar de aanleg van een nieuwe provinciale weg tussen de A73 en de A50. Deze oost-westverbinding zou er als mogelijk alternatief moeten komen i.p.v. het doortrekken van de A77 vanaf knooppunt Rijkevoort naar de A50, en is bedoeld om plaatsen als Sint Hubert, Oeffelt en Grave te ontlasten want daar hebben ze nu veel last van doorgaand vrachtverkeer in de dorpskernen. Het doortrekken van de A77 lijkt bij voorbaat kansloos omdat het Rijk momenteel vooral investeert in het onderhoudt van bestaande snelwegen i.p.v. het aanleggen van nieuwe snelwegen. Dit i.v.m. het huidige stikstofbeleid van het demissionaire kabinet. In het onderzoek wordt ook gekeken naar sneller openbaar vervoer en betere fietsverbindingen.

Daarom de volgende vragen:

1. Heeft u kennis genomen van dit onderzoek naar de aanleg van een nieuwe provinciale weg tussen de A73 en de A50?

2. Wat vindt u van dit plan als alternatief voor het doortrekken van de A77 vanaf knooppunt Rijkevoort naar de A50 als nieuwe oost-westverbinding?

3. Wat heeft uw voorkeur? Het doortrekken van de A77 of de aanleg van een nieuwe provinciale weg?

4. Is een nieuwe provinciale weg met maar 2x1 rijbaan wel voldoende voor de afwikkeling van al het verkeer? Ook gezien de toekomstige demografische groei van die regio?

5. Bent u het met ons eens dat de plaatsen Grave, Sint Hubert en Oeffelt nu teveel last hebben van (vracht)verkeer door hun dorpskernen en dat daar z.s.m. iets aan moet gebeuren? Zo nee, waarom niet?

6. Mocht zowel het doortrekken van de A77 als het aanleggen van een nieuwe provinciale weg geen optie zijn bent u het dan met ons eens dat er bij de bovengenoemde plaatsen komomleidingen moeten komen om de dorpskernen te ontlasten? Zo nee, waarom niet?

Namens de PVV Noord-Brabant,

Tjerk Langman

[1] https://www.bd.nl/brabant/nu-langere-a77-kansloos-lijkt-onderzoekt-land-van-cuijk-extra-n-weg-voor-betere-doorstroming~a18b3d71/