Statenvragen Steeds meer problemen op de provinciale wegen door overvloedige regenval

Geacht college,

Al maandenlang is er sprake van overvloedige regenval. Ook in onze provincie hebben we daar veel last van. Kelders staan blank, er ontstaan steeds meer sinkholes en de rioleringen hebben het zwaar te verduren. De grondwaterstand is erg hoog en de grond is daarom overal drassig. Op sommige plekken in de natuur is het gewoon een complete modderpoel. Ook onze provinciale wegen hebben flink te lijden onder de wateroverlast. De bermen zijn compleet verzadigd en er liggen grote plassen op de weg zoals op de N617[1]. De provincie Brabant heeft iedere dag 14 inspecteurs op de weg om de wegen te controleren en problemen te verhelpen.

De PVV Noord-Brabant vindt het zorgelijk dat zelfs pas gerenoveerde provinciale wegen de grote hoeveelheid water niet aankan.

Dat brengt ons tot de volgende vragen:

1. Bent u het met de PVV eens dat bij het onderhoud van onze provinciale wegen in de toekomst meer rekening moet worden gehouden met grote hoeveelheden neerslag om schade te voorkomen? Zo ja, hoe gaat u dit dan aanpakken?

2. Hoeveel schade is er de afgelopen herfst en winter ontstaan aan onze provinciale wegen door de regenval en wat zijn de totale kosten van reparaties?

3. Is het mogelijk om, naast de eerder genoemde N617, aan te geven welke probleemlocaties nog meer concreet in beeld zijn? Zo ja, om welke locaties gaat het dan?

4. Door de plassen op de weg kan er aquaplaning ontstaan wat tot ernstige ongelukken kan leiden. Zeer Open Asfalt Beton (ZOAB)[2] kan dit voorkomen. Wordt ZOAB al toegepast op onze provinciale wegen en zo niet, bent u dan bereid om een onderzoek in te stellen of ZOAB structureel kan worden toegepast op de provinciale wegen en naar de kosten? Zo niet, waarom niet?

5. Kan het college aangeven of de Brabantse belastingbetaler, gezien de staat van de provinciale wegen, wel waar voor z’n geld krijgt, zeker nu de opcenten de laatste jaren gestegen zijn?

6. Kan het college aangeven of deze problematiek van verzadiging misschien ook samenhangt met het langer vasthouden van water in een gebied en/of het verhogen van het (grond)waterpeil t.b.v. natuurontwikkeling? Zo nee, waarom niet?

Namens de PVV Noord-Brabant,
Tjerk Langman

[1] https://www.bd.nl/meierijstad/gevaar-door-grote-waterplassen-op-provinciale-weg-schijndel-brabant-neemt-maatregelen~ac5ac9e5/ 

[2] https://www.wegenwiki.nl/Zeer_open_asfaltbeton