Statenvragen over de veiligheid langs de N270

Geacht college,

Tijdens een bijeenkomst waar bewoners konden meepraten over de herinrichting van de N270, werden door inwoners o.a. zorgen geuit over de veiligheid van kinderen in Walsberg, die de vangrail langs de N270 gebruiken als speeltoestel. Deze situatie komt vaak voor bij de oprit vanaf de Milhezerweg richting Helmond, waar kinderen via olifantenpaadjes het talud beklimmen, het fietspad oversteken en op de vangrail klimmen. De afwezigheid van speelruimtes in dit gebied draagt bij aan dit probleem. JA21 en de PVV hebben naast dit probleem zorgen over de hele ombouw van de N270. Daarom hebben wij de volgende vragen:

1. Is het college bekend met het nieuwsartikel uit het Brabants Dagblad[1] en wat vindt de provincie van de kritiek van de omwonenden dat het verleggen van de huidige oprit, een paar meter naar het noorden, ten koste gaat van het grasveldje onder het huidige talud wat als toekomstig speelveldje zou kunnen fungeren?

2. Is het college bereid te kijken naar de haalbaarheid en de kosten van het implementeren van een balustrade of een ander type afscheiding die voorkomt dat kinderen op de vangrail kunnen klimmen bij de N270?

3. Wat vindt het college van de kritiek van de omwonenden dat het nieuwe tracé ook gevaarlijk zou zijn voor fietsers, en wat vindt u van het voorstel van enkele omwonenden om een tweebaans fietspad aan de zuidkant van de N270 te realiseren?

4. Is het college bereid te kijken naar de haalbaarheid en de kosten van het aanleggen van een tweebaans fietspad aan de zuidkant van de N270 om zo de verkeersveiligheid en de regionale fietsinfrastructuur te verbeteren?

5. Bent u het met ons eens dat het filerijden blijft op de N270, omdat het traject thv. het Zandbos[2] twee keer eenbaans blijft en de stoplichten bij de kruising met de Binderendreef niet verdwijnen? Zo nee, waarom niet?

6. Bent u het met ons eens dat automobilisten ook hier geen waar voor hun geld krijgen terwijl ze wél steeds meer provinciale opcenten motorrijtuigenbelasting moeten betalen? Zo nee, waarom niet?

7. Welke gevolgen hebben de plannen van de Helmondse GroenLinks wethouder[3] om de N270 uit het centrum van Helmond te weren en hoe kijkt GS hier tegenaan?

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw antwoorden.

Met vriendelijke groet,

Kevin Nuijten Tjerk Langman
Statenlid JA21 Statenlid PVV

[1] https://www.bd.nl/brabant/vangrail-zorgenkind-bij-werk-aan-n270-walsbergse-jeugd-gebruikt-die-als-klimrek~a51a6bc6/ 

[2] https://www.ed.nl/deurne/groene-middenberm-een-bypass-en-veilige-opritten-maar-het-blijft-filerijden-op-de-n270~acdfb309/ 

[3] https://www.ed.nl/helmond/wethouder-komt-tot-inkeer-mogelijk-toch-nieuwe-weg-ten-zuiden-van-helmond~ac6d827ad/