Statenvragen Overlast van fatbikes

Geacht college,

De overlast van de fatbike, de elektrische fiets met dikke banden en een groot zadel, neemt hand over hand toe. Vooral de jeugd rijdt op de fatbike o.a. vanwege het stoere uiterlijk en omdat met minimale krachtsinspanning een hoge snelheid kan worden gehaald. De fatbike is voor veel jongeren hét alternatief voor de scooter omdat het rijden op een scooter aan veel meer regels is gebonden. Daarom wordt de fatbike ook wel de sjoemelscooter genoemd. De fatbike die normaal gesproken een snelheid van ongeveer 25 kilometer per uur haalt kan makkelijk worden opgevoerd. Daardoor rijden veel fatbikes veel harder tot wel 50 of zelfs 60 kilometer per uur. De bestuurders zijn daarnaast ook vaak zeer jong en daardoor extra kwetsbaar. Deze ontwikkeling is reden tot grote zorg, daarom dat eind vorig jaar al 43 gemeenten een brandbrief[1] naar demissionair minister Harbers hebben gestuurd met een oproep om de verkoop van opvoersetjes van e-bikes, dus ook de fatbike, te verbieden. Het is überhaupt raar dat bv. scooterrijders wel aan allerlei strenge regels moeten voldoen en de bestuurders van een snelle fatbike niet.
Uit recente cijfers[2] van het CBS is gebleken dat in Brabant wederom de meeste dodelijke verkeersslachtoffers zijn gevallen. En dat waren vooral fietsers. De opkomst van de populaire maar dus ook gevaarlijke fatbike zal deze cijfers niet doen dalen, daarom is het noodzakelijk dat er snel maatregelen worden getroffen.

Daarom hebben wij de volgende vragen:

1. Deelt u onze zorgen over de gevaren van (opgevoerde) fatbikes?
2. Vindt u dat de fatbike nog wel onder de categorie fiets valt? Dit i.v.m. de veel hogere snelheden wat weer om hele andere vaardigheden vraagt. Graag een toelichting.
3. Bent u het met ons eens dat er in het Brabantse Verkeersveiligheidsplan 2024 - 2027 (BVVP), wat momenteel wordt opgesteld, nadrukkelijk aandacht moet worden besteed aan de preventie omtrent het gebruik van de fatbike? Zo nee, waarom niet?
4. Bent u bereid om in Brabant een campagne op te zetten om jongeren en ouders te waarschuwen voor de gevaren van het rijden op een opgevoerde fatbike en om het vrijwillig dragen van een fietshelm te stimuleren? Zo nee, waarom niet?
5. Bent u het met ons eens dat er meer gehandhaafd moet worden in Brabant om zo overlast en onveilige situaties met fatbikes tegen te gaan? Zo ja, hoe gaat u dit bewerkstelligen in samenwerking met de bevoegde verkeershandhavers in de provincie zoals de veiligheidsdriehoek?
6. Hoort de fatbike binnen de bebouwde kom nog wel op het fietspad thuis, of is de rijbaan een veiligere optie? Wat is uw mening en in hoeverre houdt de provincie hier rekening mee bij de inrichting van de wegeninfrastructuur?

 

Namens de PVV Noord-Brabant,
Tjerk Langman

[1] https://www.gemeente.nu/veiligheid/tientallen-verkeerswethouders-sturen-brandbrief-over-fatbikes/ 

[2] https://www.cbs.nl/nl-nl/visualisaties/verkeer-en-vervoer/verkeer/hoeveel-mensen-komen-om-in-het-verkeer-#:~:text=In%20Noord%2DBrabant%20vielen%20120,(ruim%2023%20duizend%20kilometer)%20.