Mondelinge vragen risico's natuurbranden

Betreft: Vragen ex art. 3.1 RvO inzake het risico op natuurbranden door droogte.

Geachte voorzitter,

Graag zou ik aandacht willen vragen voor het volgende. Momenteel is er sprake van sterke droogte, bossen en heidevelden zijn kurkdroog waardoor het risico op natuurbranden erg groot is. Zeker met het Paasweekend voor de boeg waarin veel mensen de natuurgebieden intrekken kan een slordig weggegooide peuk al desastreuze gevolgen hebben.

Gelet op de actuele ontwikkelingen omtrent de risico's van natuurbranden in Brabant, zoals de bosbrand bij Vught en de 'code rood' in Noord-Oost Brabant[1], wil mijn vragen graag nog aanvullen met de volgende punten. Ik spreek hierbij de Provincie aan in haar verantwoordelijkheid voor het natuurbeheer.

De 'code rood' (zeer groot gevaar) die in Noord-Oost Brabant is afgekondigd, met de bijbehorende veiligheidsmaatregelen om natuurbranden te voorkomen, is gebaseerd op de website www.natuurbrandgevaar.nl van gezamenlijke veiligheidsregio's.

De landkaart op deze website toont de overige Brabantse veiligheidsregio's echter donkergrijs, wat betekent dat er géén meetstation in die regio aanwezig is.

Het bedoelde meetstation is het zogenaamde 'Natuur Brandgevaar Index Monitoring Systeem' van het Eindhovense bedrijf Ekopower.[2]

Juist bij een dergelijke alarmeringsindex is het van belang dat hiervoor een uniform systeem van waarschuwingscodes voor de burgers en hulpdiensten is. Mijn vraag is dan ook waarom maken de andere Brabantse veiligheidsregio's nog niet van deze index gebruik en deelt u onze mening dat het beter is om dit te uniformeren? Bent u bereid om als medeverantwoordelijke voor het natuurbeheer samen met de veiligheidsregio's te streven naar een dergelijk uniform systeem?

Met vriendelijke groet,

Alexander van Hattem

Statenlid PVV Noord Brabant

[1] http://www.omroepbrabant.nl/?news/154084872/Verhoogd+brandgevaar+code+rood+deel+Brabant.aspx

[2] http://www.ekopower.nl/brandgevaar-index-monitoring-bosbrand-natuur-heide-nature-wood-fire-index.htm