Statenvragen Venbergse watermolen

Geacht college,

Monumenten dragen bij tot de kwaliteit van onze leefomgeving. Het zijn aantrekkelijke herkenningspunten en toeristische trekpleisters. Daarnaast herbergen deze karakteristieke objecten grote cultuurhistorische en architectonische waarden.

1. Bent u bekend met het artikel in het Eindhovens Dagblad van dinsdag 30 augustus 2011: "Restauratie van Venbergse watermolen op dood spoor?"[1]

2. Bent u het eens met de PVV dat het hier een monument betreft met zeer hoge cultuurhistorische waarde?[2]

3. Deelt u de mening van de PVV dat alles in het werk moet worden gesteld om dit belangrijke cultuurhistorische monument voor Noord-Brabant en Nederland te restaureren en te onderhouden? Zo nee, waarom niet?

4. Wat zijn de (financiële) mogelijkheden van GS om restauratie en onderhoud te ondersteunen?

5. Kan GS toezeggen dat zij met spoed al haar ter beschikking staande middelen zal inzetten om met belanghebbenden, bijvoorbeeld Rijk, waterschap, Gemeente Valkenswaard en eigenaar tot een bevredigende oplossing te komen?

Hoogachtend,

Namens de PVV Statenfractie,

Mariëtte Frijters-Klijnen

Jan Kerkhoff

[1] http://www.ed.nl/regio/valkenswaard/9382391/Restauratie-Venbergse-watermolen-op-dood-spoor.ece

[2] http://www.kich.nl/kich2010/rapport.jsp?id_qualifier=ODB:Rijksmonumentnr&id=36872


Antwoorden GS:

Antwoorden Venbergse Molen