Statenvragen Stichting Brabant Culturele Hoofdstad van Europa

Geacht college,

Naar aanleiding van een artikel in het Brabants Dagblad heeft de PVV de volgende vragen.

1. Bent u bekend met het artikel in het Brabants Dagblad van woensdag 31 augustus 2011: "Oud-topman voorzitter 'stichting Brabant Culturele Hoofdstad'?"1

2. Op welke manier is deze stichting betrokken bij de organisatie van Brabantstad Culturele Hoofdstad 2018 (BCH2018)?

3. Indien deze stichting betrokken is bij de organisatie van BCH2018, wat is de geldstroom vanuit de provincie en de steden richting deze stichting?

4. Indien deze stichting betrokken is bij de organisatie van BCH2018, wat is de geldstroom vanuit de provincie en de steden richting deze "topman"?

5. Indien deze stichting betrokken is bij de organisatie van BCH2018, wat is de meerwaarde van deze stichting voor de organisatie van BCH2018?

6. Kunt u de documenten reproduceren waarin wordt vermeld dat deze stichting onderdeel gaat uitmaken van BCH2018?

Hoogachtend,

Namens de PVV Statenfractie,

Mariëtte Frijters-Klijnen

1 http://www.brabantsdagblad.nl/laatstenieuws/9390475/Oudtopman-voorzitter-hoofdstad.ece


Antwoorden GS:

Antwoorden BCH2018