Statenvragen: Draagvlak Eindhoven/Brabant 2018

 

Geacht college,

In een artikel op de website van Binnenlandsbestuur [1] zegt Erik van Goor namens de organisatie van 2018Eindhoven: ‘Het voornemen om mee te doen dateert van vier jaar geleden, een tijd van economische voorspoed. Nu het besluit moet worden genomen, zitten we overal met bezuinigingen. En als de plannen worden gerealiseerd, zijn we weer vijf jaar verder. Je weet niet hoe de wereld er dan uitziet.’

Ook merkt hij op dat de kandidatuur de meeste burgers helemaal koud laat: ‘Het leeft bij een kleine club culturele instellingen en politici. De politiek wil graag dat het leeft onder de bevolking voordat ze instemt. Maar het is juist lastig campagne voeren als de beslissing om mee te doen nog niet is genomen. We zitten in een spagaat.’

1. Bent u bekend met het artikel op de website van Binnenlandsbestuur.nl?

2. Vertolkt de communicatiemanager van het programmabureau (à raison van 920 euro per dag) de mening van de artistiek leider? Zo nee, wiens mening verkondigt hij dan wel?

3. Vertolkt de communicatiemanager van het programmabureau (à raison van 920 euro per dag) de mening van het college? Zo nee, welke mening is het college dan toegedaan?

4. Is het college bereid de communicatiemanager met onmiddellijke ingang te ontslaan, te vervangen door een woordvoerder van de Provincie en zodoende 100.000,- euro belastinggeld per jaar te besparen?

5. Indien ook reeds grote twijfels leven bij het programmabureau bij monde van de communicatiemanager, is dit niet de beste indicatie om met onmiddellijke ingang de stop uit dit megalomane project te trekken?

Hoogachtend,

Namens de PVV Statenfractie,
Mariëtte Frijters-Klijnen

 

[1] http://www.binnenlandsbestuur.nl