PVV Noord-Brabant: Liegen tot kunst verheffen, het moet niet gekker worden.

Een man die een maand lang op Kasteel Geldrop woonde met zijn gezin, blijkt te hebben gelogen. In het kader van aandacht voor Buitenplaatsen stelden Erfgoed Brabant en de provincie gelden beschikbaar voor een kunstproject.

De kunstenaar loog zichzelf en zijn gezin het kasteel binnen met een zelf verzonnen verhaal. De PVV is van mening dat leugens nimmer onder de definitie kunst vallen en dus al helemaal niet beloond moeten worden door er een zak subsidiegeld tegenaan te smijten.

Sterker nog valse papieren overleggen, instanties voorliegen en dan incasseren en onrechtmatig gebruik maken van woonruimte valt volgens de PVV in de categorie oplichting.

Reden waarom de PVV opheldering wil en het college van Gedeputeerde Staten vraagt om aangifte te doen van oplichting.

Onderstaand de Statenvragen:

Geacht college,

In Eindhovens Dagblad van 1 oktober 2012[1] lazen wij het bericht dat de man die een maand lang op Kasteel Geldrop woonde met zijn gezin, blijkt te hebben gelogen. Volgens zijn eigen woorden heeft de man, kunstenaar van beroep, dit verhaal bedacht voor een kunstopdracht van Erfgoed Brabant en de provincie.

Dat leidt tot de volgende vragen aan het college:

1. Bent u bekend met het genoemde artikel in Eindhovens Dagblad?

2. Heeft de provincie of Erfgoed Brabant een financiële bijdrage of anderszins materiële bijdrage bijvoorbeeld via personele inzet gedaan in het betreffende kunstproject? Zo ja, hoeveel heeft dit kunstproject de belastingbetaler direct en indirect gekost?

Via wijkblad Coevering Geldrop[2] kunnen we lezen dat de kunstenaar ter afscheid de inwoners van Geldrop op een grote vuurwerkshow heeft getrakteerd met gratis warme chocomel erbij.

3. Wie heeft de vuurwerkshow en de overige kosten van dit afscheidsfeest betaald?

4. De betreffende kunstenaar geeft aan dat hij gelogen heeft. Bent u met de PVV van mening dat niemand mag worden beloond voor leugens? Zo nee, waarom niet?

5. Bent u met de PVV van mening dat zelfs het label kunst geen enkele rechtvaardiging is voor oplichting? Zo nee, waarom niet?

6. Bent u bereid om aangifte te doen van oplichting tegen de betreffende kunstenaar? Zo nee, waarom niet?

7. Bent u daarnaast bereid om de provinciale financiële bijdragen inclusief overige gemaakte directe en indirecte kosten voor dit kunstproject tot de laatste cent terug te vorderen van de betreffende oplichter? Zo nee, waarom niet?

Hoogachtend,

Namens de PVV Statenfractie,

Mariëtte Frijters-Klijnen

Patricia van der Kammen

[1] http://www.ed.nl/regio/geldropmierlo/11795096/'Kasteelheer'-Geldrop-verzon-sprookje.ece

[2] http://www.wijkbladcoevering.dse.nl/wordpress/2012/09/21/tijdelijke-heer-kasteel-geldrop-organiseert-groots-vuurwerk/