PVV Noord-Brabant: Camerabeelden busovervallen bedroevend laat en slecht!

De PVV-fractie in Noord Brabant heeft in vragen aan het Provinciebestuur opheldering gevraagd over de slechte kwaliteit van de beelden in de uitzending van Bureau Brabant op 13 mei, waarin vage beveiligingsbeelden te zien waren van 2 overvallen op buschauffeurs in Tilburg.

“Ongelooflijk, dat dergelijke flutapparatuur in de bussen gestopt kon worden. Die apparatuur moet met de grootste spoed naar de techniek van nu gebracht worden, want ik kan mij niet aan de illusie onttrekken dat de beelden op de eerste televisie van Paul Nipkow in 1884 van vergelijkbare kwaliteit geweest moeten zijn”, aldus woordvoerder Harry van den Berg.

De PVV ergert zich er bovendien groen en geel aan dat het meer dan 100 dagen heeft geduurd voordat de beelden uitgezonden werden. “Dit lafhartige gajes heeft in dit geval elk recht op privacy verspeeld. Wij vragen dan ook aan het Provinciebestuur om in overleg met justitie, vervoerders en de programmamakers het verspreiden van de beelden veel sneller te realiseren, wat ons betreft nog dezelfde avond”.

Harry van den Berg

PVV Noord-Brabant

 

 Geacht college,

In het artikel (1) en de uitzending van Bureau Brabant op Omroep Brabant op 13 mei waren vage beelden te zien van de daders van een tweetal overvallen op buschauffeurs in Tilburg.

Naast het feit dat de PVV-fractie in Noord Brabant het zeer betreurenswaardig vindt dat deze overvallen hebben plaatsgevonden, vinden wij de tijd die tussen de overval en de uitzending zit schrikbarend lang en de kwaliteit van de beelden ronduit bedroevend.

Dit leidt tot de volgende vragen:

1. Heeft het college kennis genomen van de uitzending van Bureau Brabant (1) en daarin de beelden vanuit de bussen gezien?

2. Is het college het met de PVV eens dat de kwaliteit van deze beelden bedroevend zijn? Zo nee, waarom niet?

3. Zijn er in de vorige OV-Visie / Aanbesteding en in de komende OV-Visie / Aanbestedingkwaliteitscriteriaopgenomen voor de camera’s? Zo nee, waarom niet?

4. Bent u bereid de kwaliteitscriteria voor de camera’s en de beelden – met spoed en in overleg met de vervoerders - alsnog en op een aanzienlijk hoger niveau te brengen? Zo ja, op welke termijn? Zo nee, waarom niet?

5. De PVV hecht er aan dat dergelijk laffe daden, die verstrekkende gevolgen kunnen hebben voor de buschauffeurs, snel opgelost kunnen worden. De overvallen zijn gepleegd op 22 en 27 januari en pas op 13 mei – tot wel 111 dagen na de laffe daden – uitgezonden. Is het college het met de PVV eens dat dit soort beelden veel sneller uitgezonden moeten worden om de daders eerder op te kunnen sporen en daarmee mogelijk nieuwe lafhartige overvallen voorkomen kunnen worden? Zo nee, waarom niet? Zo ja, is het college bereid met justitie, de vervoerder en de programmamakers in gesprek te gaan om dit soort beelden zo snel als mogelijk te verspreiden?

De schriftelijke beantwoording ziet onze fractie graag tegemoet.

Met vriendelijke groeten,

Harry van den Berg

PVV Noord-Brabant

 

(1) http://www.omroepbrabant.nl/?news/193502602/Politie+toont+beelden+in+Bureau+Brabant+van+busovervallers+in+Tilburg.aspx