Statenvragen informatievoorziening bezoek Koningspaar‏

Geacht college,

Op 5 juni stond op RTLNieuws een bericht over de kosten van de Koningstoer [1] 

Onder meer valt te lezen dat Brabant als één van de twaalf provincies tot nu toe goed is voor ruim een derde van de totale kosten (0,53m€ van de 1,5 m€). Volgens het bericht is het de wens van het Koningspaar dat de toer zo sober en goedkoop mogelijk zou worden georganiseerd.

De Provincie stuurde een verklaring [2] aan RTL waarin onder meer te lezen valt: "De provincie en de gemeenten opereren ten aanzien van de kosten transparant en daarbij zijn ook de Staten en de raden geïnformeerd."

Een en ander leidt tot de volgende vragen:

1. Wanneer zijn DE STATEN, dat wil zeggen álle 55 Brabantse Statenleden, actief door GS geïnformeerd zoals u in uw verklaring aan RTL suggereert?

2. Welke informatie -op grond van uw suggestie- zou daarbij aan DE STATEN, dat wil zeggen álle 55 Brabantse Statenleden, zijn voorgelegd?

3. Volgens het bericht van RTL zou de provincie de helft van de kosten van de gemeenten Roosendaal, Oisterwijk en Den Bosch op zich hebben genomen, plus nog een inzet van 50.000 euro door de provincie zelf. Klopt het dat dit uit zou komen op een provinciale bijdrage van in totaal 290.000 euro? Zo niet, wat is de exacte provinciale bijdrage?

4. Kunt u aangeven waarvoor de extra 50.000 euro van de provincie bedoeld is?

5. Kunt u tevens een begroting verstrekken van alle door de provincie gedragen kosten en aangeven uit welk budget dit gedekt wordt?

6. Waarom heeft het college niet meer werk gemaakt van het honoreren van de zeer lovenswaardige wens van het Koningspaar om de toer sober en met zo min mogelijk kosten te organiseren? Is het college net als de PVV van mening dat een Provincie die de meest innovatieve en gastvrije provincie ambieert te zijn een veel hogere mate van creativiteit en ondernemerschap in huis zou moeten hebben dan zij hier laat zien? Is er bijvoorbeeld gewerkt met sponsors, zowel financieel, materieel als in natura? Of crowd funding? Of andere vormen van het reduceren van de kosten? Zo nee, waarom niet?

Hoogachtend,

Namens de PVV Statenfractie Noord-Brabant,

Patricia van der Kammen

  

[1] http://www.rtlnieuws.nl/nieuws/binnenland/koningstoer-brabant-veruit-het-duurst

[2] 'De provincie en de gemeenten opereren ten aanzien van de kosten transparant en daarbij zijn ook de Staten en de raden geïnformeerd. Wij willen u graag op schrift informeren maar hebben vanwege de lopende voorbereidingen van het bezoek nu nog geen definitief overzicht dan de bij u bekende globale kosten. Brabant is een provincie met een groot oppervlak en er is voor gekozen zoveel mogelijk delen van de provincie bij het bezoek te betrekken. De activiteiten in de gemeenten zijn niet beperkt tot de tijd dat de Koning en Koningin aanwezig zijn, er is sprake van een programma dat de hele middag duurt en waarbij ook de lokale ondernemers, verenigingen en vrijwilligers betrokken zijn. Dat heeft een blijvende waarde en leidt tot sociale binding. Voor veel verenigingen- denk aan de harmonieën die in ’s-Hertogenbosch optreden- is dit een bijzondere gelegenheid om zich ook aan de Brabanders te presenteren. Er zijn vele voorstellen gedaan, het was niet mogelijk iedereen tevreden te stellen. Voor de gemeenten en Brabant is dit bezoek een gelegenheid om zich breder te presenteren.

Juist door de inzet en het enthousiasme van de Brabanders is er veel mogelijk. Maar dat heeft wel effecten. Als er een gelegenheidsorkest van meerdere harmonieën optreedt, vraagt dat de nodige voorzieningen. Waar er meerdere ensembles van amateurs optreden is regie nodig. Dat is niet gratis, de gemeenten maken extra kosten. Een groot deel van die kosten zijn gemoeid met faciliteiten als podia, geluidsinstallaties of beeldschermen. Bovendien zijn ook de kosten voor verkeersvoorzieningen en veiligheid meegerekend in de budgetten. De provincie helpt daarbij de gemeenten, het gaat immers om een bezoek aan Noord-Brabant. Een vergelijking van de verschillende budgetten is niet goed mogelijk. Er zijn provincies die de gemeenten niet helpen. Bovendien is het zo dat niet overal alle kosten begroot zijn. Dat is in Brabant wel het geval.'