Aanvullende Statenvragen Turks seniorencomplex Eindhoven

Geacht college,

Op 26 april jl. heeft de PVV fractie schriftelijke vragen gesteld over provinciale steun aan een Turks seniorencomplex in Eindhoven, die op 21 mei 2013 (kenmerk C2118287/ 3409642) zijn beantwoord.

Vraag 14 luidde als volgt:

14. De PVV fractie vraagt GS of zij kan uitsluiten dat met wat voor islamiserende eisen en wensen dan ook rekening wordt gehouden in het beleid. Zo niet, waarom en in hoeverre laat u de islamisering van de (ouderen)zorg toe? Onderstaand de desbetreffende voorbeelden:

"Ik wil niet dat mijn gehandicapte zoon naar een niet-islamitische dagopvang gaat".

"Als ik niet meer voor mezelf kan zorgen en mijn kinderen zorgen ook niet voor mij, dan wil ik in een islamitisch verzorgingstehuis".

"Akkaya noemt een verzorgingstehuis voor islamitische ouderen bittere noodzaak. Met een halal-keuken, een eigen gebedsruimte, een wasvoorziening en Turkssprekend personeel. De verzorgers hier proberen rekening met me te houden, door geen varkensvlees te serveren. Maar ik eet nu bijna elke dag hetzelfde. Vis, vis, vis. Ik proef het niet meer".

"Wat opviel was de enorme verscheidenheid in wensen. De ene wilde persé (sic) geen varkens op een zorgboerderij, voor de ander maakt het niks uit. De een wil geen hond in de buurt, de ander vindt dat juist gezellig".

"Turken vinden het belangrijk dat, als ze dan naar eens verzorgingstehuis gaan, er meerdere Turken wonen, voor de Marokkanen is het belangrijker dat er andere moslims wonen, hun afkomst maakt dan minder uit".

De betreffende voorbeelden zijn letterlijke voorbeelden uit het rapport "TURKSE, MAROKKAANSE EN SURINAAMSE OUDEREN in NOORD - BRABANT Een inventarisatie" van PSOB en BOOG[1]

U beantwoordt de vraag als volgt: "Wij nemen afstand van de toon van uw vraag. <>"

Een en ander leidt tot de volgende vragen:

1. Kunt u aangeven op welke toon u doelt?

2. Kunt u aangeven op welk deel van de vraag u doelt als u afstand neemt van de toon van de vraag? Heeft het afstand nemen betrekking op de vraag die we stellen of de voorbeelden die we citeren?

3. Wat suggereert u met uw zinsnede dat u afstand neemt van de toon van onze vraag? Onze fractie wil graag precies, helder en to the point toelichting op uw stellingname.

Hoogachtend,

PVV Fractie Noord-Brabant

Alexander van Hattem
Ronald Dol
Mariëtte Frijters-Klijnen
Patricia van der Kammen
Harry van den Berg
Jan Kerkhoff
Joyce Kardol
  

[1] http://boogbrabant.nl/wp-content/uploads/2013/02/Inventarisatie-Turkse-Marokkaanse-en-Surinaamse-ouderen-in-NB-febr-2013.pdf