Statenvragen Forse bedragen voor bekende sprekers

In een artikel op de site van het AD getiteld ‘Praatjesmakers schnabbelen zich rijk in de regio’ d.d. 05-07-2013, wordt gemeld dat allerlei BN’ers, wetenschappers, ex-politici etc. grote bedragen binnenslepen als ‘spreker’ (dagvoorzitter, debatleider) bij provincies en steden. De provincie Noord-Brabant wordt ook genoemd voor een bedrag van zo’n 50.000 euro per jaar en zou daarmee een tweede plek innemen.

Dit roept bij de PVV Noord-Brabant de volgende vragen op:

  1. Bent u bekend met het artikel ‘Praatjesmakers schnabbelen zich rijk in de regio’?[1]
  1. Klopt het in het artikel genoemde bedrag van €50.000,- per jaar dat de provincie Noord-Brabant zou spenderen aan zogenaamde ‘ bekende sprekers’? Zo nee, welk bedrag is dan wel juist?
  1. Kunt u een uitputtende lijst met sprekers leveren onder vermelding van het betreffende evenement en de betaalde bedragen voor deze sprekers, voor de jaren 2010, 2011, 2012 en de eerste helft 2013? Zo nee, waarom niet?
  1. Bent u het met de PVV Noord-Brabant eens dat nut en noodzaak voor het inhuren van bekende sprekers volledig ontbreken omdat betrokken ambtenaren of bestuurders ook wegen kunnen openen, conferenties kunnen voorzitten of debatten kunnen leiden, zonder een duur prijskaartje, en de keuze voor bekende en tevens dure sprekers dus niet valt te rechtvaardigen? Zo nee, wat zijn dan volgens het college nut en noodzaak voor het aantrekken van mensen zoals bijvoorbeeld Felix Rottenberg bij de conferentie over veehouderij in de Ruwenberg? Waarin zit de meerwaarde voor de Brabantse burger volgens het college?
  1. Kan het college het spenderen van 50 duizend euro per jaar aan ‘praatjesmakende schnabbelaars’ rechtvaardigen en aan de belastingbetaler uitleggen in een tijd dat zowel overheden als burgers de financiële broekriem stevig aan moeten trekken en zeer kritisch moeten zijn op hun uitgaven? Zo ja, hoe dan?

Namens de Fractie van de PVV Noord-Brabant,

Patricia van der Kammen

Alexander van Hattem

[1] http://www.ad.nl/ad/nl/1012/Nederland/article/detail/3470883/2013/07/05/Praatjesmakers-schnabbelen-zich-rijk-in-de-regio.dhtml