Statenvragen kindmolens

In diverse artikelen [1]  [2] [3] [4] wordt een aankondiging gedaan van plannen voor de bouw van zogenaamde ´kindmolens´, oftewel windturbines waarvoor kinderen een aandeel kunnen kopen en rente ontvangen.

Er zouden -aldus deze artikelen- windmolens in Waalwijk en in Dongen komen en volgens de Tilburgse wethouder De Vries plannen zijn voor nieuwe windmolens in Tilburg. Bij al deze plannen wordt ook het concept van de kindaandeelhouders genoemd. Belangstelling voor participatie zou ook bestaan bij Waterschap de Dommel, energiecoöperatie Udenhout en afvalverwerker Attero.

Volgens Tweede Kamerlid Van Veldhoven is de investering in windmolens op den duur rendabeler dan een spaarrekening. Het Kamerlid ziet het liefst dat aan het aandeelhouderschap van kindmolens educatieprogramma´s worden gekoppeld.

Dit leidt tot de volgende vragen:

1. Bent u bekend met de berichtendat er plannen zijn voor aandeelhouderschappen in windmolens voor kinderen?

2. Wat vindt het college van dergelijke plannen?

3. Is het college met de PVV Noord-Brabant van mening dat windmolenaandeelhouderschap voor kinderen een verregaande en niet te tolereren vorm van klimaat-indoctrinatie van kinderen is? Zo nee, hoe oordeelt het college dan over dit propagandaprogramma van de groene kerk? Kunt u garanderen dat dit niet in strijd is met de Kinder- en Jeugdreclamecode (KJC) van de Stichting Reclame Code?

4. Is het college het met de PVV Noord-Brabant eens dat de stelling dat er (aldus Tweede Kamerlid Van Veldhoven) educatieprogramma´s aan (het aandeelhouderschap) gekoppeld zouden moeten worden een vorm van eenzijdige en politieke indoctrinatie is, enkel bedoeld om koste wat kost de vroeger niet, nu niet, en nooit niet rendabele windmolens tussen de oren van beïnvloedbare minderjarigen te krijgen opdat de volstrekt nutteloze klimaatsubsidie-infusen straks niet zullen opdrogen en de windmolengospel blijft klinken? Zo nee, waarom niet?

5. Is het college bereid om indien er garanties, leningen, subsidies of anderszins facilitering uit het Energiefonds worden gevraagd ten behoeve van ´kindmolens´, kindaandeelhouderschappen of eventuele educatieprogramma´s een duidelijk `Nee´ te geven? Zo nee, waarom niet?

6. Is het college bereid om kinderpropaganda als verboden terrein en weigeringsgrond te verklaren op eventuele subsidiëring of facilitering van windmolens, en de investeringscommissies daarover te instrueren? Zo nee, waarom niet?

7. Is het college bereid om organisaties -zoals Attero- waaraan zij als bestuurder, aandeelhouder of als financier is verbonden, ogenblikkelijk met klem op te dragen zich niet in te laten met initiatieven zoals kindaandeelhouderschappen, kindmolens en educatieprogramma´s voor milieu en klimaat? Zo nee, waarom niet?

8. Ziet het college mogelijkheden om de planologische medewerking te weigeren bij de bouw van een windmolen indien deze het concept ´kindmolen´ draagt of via kindaandeelhouderschap wordt geëxploiteerd? Zo nee, bent u bereid om de regelgeving zodanig aan te passen dat deze weigering wel mogelijk wordt?

Namens de PVV fractie Noord-Brabant

Patricia van der Kammen

Alexander van Hattem

[1]  http://www.bd.nl/regio/tilburg-en-omgeving/tilburg/kindaandelen-voor-zeven-nieuwe-windmolens-rond-tilburg-en-waalwijk-1.3907752

[2]   http://www.anp360.nl/nieuws/article/1790540?h=0de1412d35820c800569283ffc300cb4

[3]   http://www.anp360.nl/nieuws/article/1790542?h=b6b2538bb8da24cca7ecb00131e66afa

[4]   http://www.anp360.nl/nieuws/article/1790612?h=1ccd51799d18bf3b5cd475b750cd3acd