Statenvragen inzake Economische Visie en 'Sturen met Kaders'

Geacht college,

Op 17 september 2020 konden Provinciale Staten middels een persbericht kennisnemen van het feit dat Gedeputeerde Staten een visie op de toekomst van de Brabantse economie hebben gepresenteerd, vergezeld van een Beleidskader Economie 2030, tevens met een in oktober te behandelen statenvoorstel .

De PVV heeft daarover de volgende schriftelijke vragen:

Lees meer: Statenvragen inzake Economische Visie en 'Sturen met Kaders'

Statenvragen Bezetting provinciehuis en kantoor ZLTO door radicale dierenactivisten

PVV Brabant: Provincie moet aangifte doen tegen dierenactivisten

Nu bekend is geworden dat de radicale dierenactivisten van Animal Rebellion wegens het bezetten van het kantoor van de ZLTO volgende maand voor de rechter moeten verschijnen, is de Brabantse PVV is van mening dat de provincie ook aangifte moet doen tegen deze activisten die vorige week vrijdag op illegale wijze demonstreerden door op het dak van het provinciehuis te klimmen.

Lees meer: Statenvragen Bezetting provinciehuis en kantoor ZLTO door radicale dierenactivisten

Statenvragen extern salderen in Brabant

PVV Brabant: Ondoordacht openstellen van extern salderen is rampzalig voor Brabantse boer

De Brabantse fractie van de PVV sluit zich aan bij het commentaar van boerenorganisaties op de aankondiging van de provincie om met ingang van 15 september het extern salderen met veehouderijen met dier- en fosfaatrechten mogelijk te maken.

Lees meer: Statenvragen extern salderen in Brabant