Opinie: De versnelling van het Brabants Energieakkoord doo‏rgerekend

PVV Noord-Brabant heeft “de versnelling van het Brabants Energieakkoord” doorgerekend: zinloos, peperduur en knettergek

Het Brabantse provinciebestuur heeft voorgesteld om de "energietransitie" te versnellen. Deze transitie is bedoeld om energie te besparen en fossiele brandstoffen te vervangen door "duurzame energie", hetgeen een lagere uitstoot van het broeikasgas CO2 moet opleveren en daarmee opwarming van de aarde moet voorkomen. Deze versnelling komt bovenop het "Nationale Energieakkoord voor Duurzame Groei"
 
Dat dit beleid van versnelling volstrekt krankzinnig is, blijkt wanneer je de verschillende maatregelen doorrekent naar de kosten om tot het door het provinciebestuur gewenste resultaat te komen.
In totaal moet er met de Brabantse versnelling 2,8 miljoen ton CO2 per jaar extra bespaard worden. Dit gaat gerealiseerd worden door onder meer isolatie, biomassastook, zonnepanelen, elektrische auto's en windmolens.
 
In de voorlichting en beeldvorming gaat het vaak om windmolens, zon en elektrische auto's. Op basis van het zojuist verschenen IBO (interdepartementabel beleidsonderzoek) rapport "Kostenefficiëntie beleidsmaatregelen CO2-beperking" komen de volgende kosten (verwachte stand 2020) per vermeden miljoen ton CO2 naar voren:

Wind op land: € 81 miljoen
Zonnepanelenparken € 155 miljoen
Particuliere zonnepanelen met salderingsregeling: € 418 miljoen
Fiscaal stimuleren elektrische auto's: € 5700 miljoen

Een andere mogelijkheid is het kopen van CO2-emissierechten op de beurs. Dit heeft op wereldschaal geen nadelige invloed op het klimaat in vergelijking met bovenstaande maatregelen en kost (stand 17/4/2016) per miljoen ton € 5,42 miljoen. Zie het als klimaataflaten, noem het “sjoemelstroom”, het klimatologische effect is hetzelfde als met de peperdure schijnoplossingen van Urgenda en consorten: nihil.

Vertalen we dit geheel naar de versnelling van het Brabants energieakkoord en stellen we dat de beperking van 2,87 miljoen ton CO2 per jaar leidend moet zijn, dan zijn de jaarlijkse(!) kosten als volgt, indien we de diverse opties doorrekenen alsof we alleen die optie benutten om het doel te bereiken:

Emissierechten opkopen: € 15,6 miljoen
Wind op land: € 232,5 miljoen
Grootschalig zon: € 444,9 miljoen
Zon particulieren: € 1199,7 miljoen
Fiscaal stimuleren elektrische auto's: € 16.359 miljoen

Samengevat: het fiscaal stimuleren van elektrische auto's, met een zelfde effect als opkopen emissierechten, betekent een kapitaalvernietiging van ruim 99,9%. Opmerkelijk is verder dat al deze maatregelen, doorgetrokken tot het jaar 2100, niet alleen onbetaalbaar zijn, maar ook nog eens geen enkele temperatuurdemping geven. Staatssecretaris Dijksma (PvdA) gaf in een brief in het kader van het hoger beroep in de Urgendazaak aan dat het verhogen van de CO2-reductie naar 25% in 2020 doorgerekend tot het jaar 2100 een theoretische temperatuurreductie van 0,000045 graden (45/miljoenste graad) geeft.

De versnelling van de Brabantse besparing in het energieakkoord is een fractie van die verhoging van 20 naar 25%. Een CO2-winst die overigens volledig verdampt door de mééruitstoot van biomassa, die voor het overgrote deel bestaat uit nagenoeg volledig gekapte bossen en daarmee vernietigde ecosystemen in Amerika en door het waterbedeffect van het EU ETS-emissiehandelssysteem, waar anderen de CO2-rechten / klimaataflaten wél voor € 5,42 aanschaffen. Dan vanuit de Bossche provincietoren roepen dat je met al die maatregelen iets voor het klimaat doet is niets meer of minder dan volksverlakkerij.De PVV ziet overigens niets in het beleid dat gericht is op het beperken van CO2-emissies. De geringe opwarming en het toegenomen CO2-gehalte biedt vooralsnog vooral voordelen bij het letterlijk vergroenen van de aarde: de vegetatie groeit en bloeit een stuk beter!

Het huidige beleid is letterlijk geld verbranden. Wij geloven in de kracht van innovatie en hebben vooral vertrouwen in de vierde generatie kernenergie, waarbij met name de gesmolten zoutreactoren, een reeds bewezen functionele techniek, een prominente rol kunnen vervullen. Indien daarbij op termijn thorium en het huidige kernafval als brandstof wordt toegepast, dan is er een welhaast onuitputtelijke bron van spotgoedkope, inherent veilige, volledig schone en overvloedige energie voorhanden.


Harry van den Berg

Woordvoerder energie PVV Noord-Brabant